เทคโนโลยีเบื้องหลังของโลกแห่งสกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลทำงานอย่างไร

ในการเริ่มต้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล เราต้องตรวจสอบเทคโนโลยีที่ทำให้สกุลเงินนั้นมีอำนาจ รวมถึงแนวคิดบางอย่างที่เป็นเหตุให้สกุลเงินดิจิทัลยังคงอยู่ ก่อนอื่น เราลองมาเริ่มต้นโดยการให้คำนิยามว่าสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร พูดย่อ ๆ ก็คือเงินที่:

  • ไม่ได้อยู่ในรูปแบบเงินสด
  • ไม่ได้ออกโดยรัฐบาล

สกุลเงินดิจิทัลมีคุณสมบัติและดำรงอยู่ได้จากการมีเทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเสาหลักของกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลทั้งมวล และเหนือสิ่งอื่นใด ช่วยให้สกุลเงินดิจิทัลทำหน้าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทางดิจิทัลโดยไร้เงินสด

บล็อกเชนคืออะไร

คำว่า “บล็อกเชน” คือ การอ้างอิงถึงรายการบันทึกทางดิจิทัลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า “บล็อก” ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อมต่อกันโดยใช้การเข้ารหัส การเข้ารหัส หรืออีกชื่อของสกุลเงินดิจิทัล เป็นศาสตร์ของข้อมูลการเข้ารหัสแบบดิจิทัล ในลักษณะที่จะทำให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้ เป็นการใช้งานการเข้ารหัสที่ทำให้ข้อมูลซึ่งจัดเก็บไว้ในบล็อกมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ กลุ่มข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้รวมกันเกิดเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นบัญชีแยกประเภท (กล่าวคือ เป็นแบบใช้งานได้ทั่วไป) ที่เข้าถึงได้อย่างสาธารณะ

อันที่จริงแล้ว การใช้งานได้ทั่วไปเป็นแง่มุมสำคัญในกลไกบล็อกเชนและช่วยให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือมีความปลอดภัยและปราศจากการแทรกแซงที่เป็นอันตราย ในเครือข่ายแบบใช้งานได้ทั่วไปจะไม่มีการล็อกข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลาง เนื่องจากไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์แบบนั้นแล้ว แต่จะจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายหนึ่งทั้งหมด ทุกผู้เข้าร่วม (หรือบุคคลระดับเดียวกัน) จะมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีแยกประเภทที่บันทึกและเก็บรักษาประวัติการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์ไว้ทั้งหมด และสามารถอ้างอิงเพื่อตรวจสอบว่าการทำธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ เมื่ออิงตามคำจำกัดความแล้ว การทำธุรกรรมประเภทใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เกิดขึ้นเพราะหากจะให้การทำธุรกรรมดำเนินต่อไป จะต้องให้ผู้เข้าร่วมระดับเดียวกันทุกคนในเครือข่ายตรวจสอบ (และอนุมัติตามลำดับ) ก่อนการดำเนินการ

ข้อดีและข้อเสีย

เมื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การถกเถียงกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับประโยชน์ การใช้งาน และบทบาทในเศรษฐกิจโลกยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สนับสนุนโต้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมีศักยภาพในการ:

  • ช่วยเหลือบุคคลทั่วโลกให้ทำธุรกรรมได้อย่างอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล
  • มอบความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยคุณลักษณะของบล็อกเชนที่ไม่สามารถโจมตีได้
  • ขจัดความจำเป็น (และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ของคนกลางที่ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาจากบุคคลที่สาม

เมื่อมีผู้แสดงความสนใจกับผลประโยชน์ที่อาจได้รับจากสกุลเงินดิจิทัล ย่อมมีอีกหลายคนที่ไม่สนใจและแสดงความวิตกเกี่ยวกับศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีนี้ในทางที่ไม่ดี เช่น

  • การซื้อสินค้าผิดกฎหมาย/ต้องห้าม
  • การหนีภาษี
  • การจัดหาเงินทุนให้กับการก่อการร้ายหรือการกระทำทางอาชญากรรมอื่น ๆ

1.0 – สกุลเงินดิจิทัล

เป็นลักษณะบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยมอบอำนาจให้สกุลเงินดิจิทัล อย่างบิทคอยน์ อีทีเรียม และอื่น ๆ กว่าพันรายการ เนื่องจากผู้เข้าร่วมระดับเดียวกันทุกคนมีบันทึกประวัติการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์ทั้งหมด ดังนั้น เขาหรือเธอจะทราบยอดคงเหลือของทุกบัญชีอยู่ตลอดเวลา บัญชีแยกประเภท ซึ่งเป็นบันทึกธุรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ สามารถใช้ยืนยันว่าธุรกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นถูกต้องหรือเป็นการพยายามใช้จ่ายสองเท่า ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้สกุลเงินดิจิทัลทำหน้าที่เหมือนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทางดิจิทัลแบบไร้เงินสดโดยแท้

2.0 – สัญญาอัจฉริยะคืออะไร

ในระบบรวมศูนย์แบบเดิม ฝ่ายต่าง ๆ ที่ประสงค์จะทำธุรกรรมต้องอาศัยบุคคลที่สามที่ (เป็นไปได้ว่า) น่าเชื่อถือ เช่น ธนาคาร ทนายความ หรือหน่วยงานรัฐบาล เพื่อให้มีคนกลางที่ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พูดอีกอย่างคือ ทำหน้าที่ตัดสินการทำธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อผูกมัดตามสัญญา

ในระบบแบบใช้งานได้ทั่วไป หน้าที่การตรวจสอบและการตัดสินนั้นถูกมอบหมายให้กับผู้เข้าร่วมระดับเดียวกันทุกคนในเครือข่าย ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมจากบุคคลที่สามอย่างสิ้นเชิง การใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนดังกล่าวจึงเรียกว่าเป็น “สัญญาอัจฉริยะ” โดยพื้นฐานแล้ว สัญญาอัจฉริยะเหล่านี้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้บล็อกเชนเป็นหลัก ซึ่งมีการเข้ารหัสเพื่อให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และดำเนินการเมื่อทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อผูกมัดตามสัญญาแล้ว ผลคือโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครได้รับสิ่งที่ต้องการจนกว่าจะต่อรองสำเร็จ ความหมายที่น่าสนใจในที่นี้ คือ แง่มุมการใช้งานได้ทั่วไปของเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้คนกลางที่ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาจากบุคคลที่สาม แต่ลักษณะการใช้งานได้ทั่วไปของเทคโนโลยีนี้ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเองอยู่แล้ว ดังนั้น จะช่วยประหยัดเงินและเวลาทำงานได้เป็นอย่างมาก

3.0 แอปแบบใช้งานได้ทั่วไป

การมาของเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบใช้งานได้ทั่วไปไม่เพียงแต่ปูทางให้กับสกุลเงินดิจิทัลและสัญญาอัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังมีไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์/แอปพลิเคชันรุ่นใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ แอปพลิเคชันแบบใช้งานได้ทั่วไปหรือ “แดปส์ (Dapps)” อีกด้วย  รหัสของโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง แต่จัดเก็บไว้ในเครือข่ายแบบเข้าใช้งานได้ทั่วไปที่เชื่อมต่อโดยตรงตามชื่อ

ซึ่งหมายความว่า แดปส์จะป้องกันการแทรกแซงที่ไม่ต้องการ ซึ่งแอปพลิเคชันแบบรวมศูนย์ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากแดปส์ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางที่สามารถโจมตีได้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ดังนั้น จึงมีความปลอดภัยมากกว่าและไม่เสี่ยงต่อการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนของซอฟต์แวร์ที่มีการรวมศูนย์ เช่น การโจมตีโดยการปฏิเสธบริการ ในแง่มุมนี้ แดปส์มีศักยภาพในการดึงดูดผู้ใช้ที่หลากหลาย ทั้งผู้ที่กังวลเรื่องการรักษาความปลอดภัยและผู้ที่กังวลเรื่องการเซ็นเซอร์อาจพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า แดปส์ไม่สามารถถูกเจาะข้อมูลหรือมีความเสี่ยงต่อความพยายามปิดใช้งานอื่น ๆ

ฟอร์ค (Fork) คืออะไร

ฟอร์คของสกุลเงินดิจิทัล คือ ความพยายามในการกำหนดค่าโปรโตคอลใหม่ (เช่น รหัสคอมพิวเตอร์) โดยมีจุดประสงค์ชัดเจนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวหรือใช้แก้ไขปัญหาบางอย่าง พูดให้ง่ายกว่าขึ้น ฟอร์คคือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์สกุลเงินดิจิทัลที่สร้างบล็อกเชนแยกสองแบบโดยใช้ประวัติร่วมกัน

ฟอร์คอาจอยู่ชั่วคราว นานเพียงครู่หนึ่ง หรือตลอดไป ฟอร์คถาวรจะสร้างการแยกในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการสร้างบล็อกเชนแยกสองแบบ รวมทั้งสกุลเงินดิจิทัลสองสกุลที่ต่างกันตามลำดับ ตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การฟอร์ค คือ การเปลี่ยนแปลงในกฎของบล็อกเชนที่ใช้กับเงินดิจิทัล การย้อนกลับของผลกระทบจากการเจาะข้อมูลหรือข้อผิดพลาดร้ายแรง หรือในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ

การทำธุรกรรมในอดีต ฟอร์คสองประเภทที่พบมากที่สุด ได้แก่ ฟอร์คแบบ “ถาวร” (Hard) และฟอร์คแบบ “เปลี่ยนได้” (Soft)

●    ฟอร์คแบบเปลี่ยนได้

โดยทั่วไป ฟอร์คแบบเปลี่ยนได้จะเกิดขึ้นน้อยมาก เมื่อคนขุดเหมืองตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีการตรวจสอบบล็อกพร้อมกัน ในกรณีดังกล่าว คนขุดเหมืองแต่ละคนจะสร้างแฮช (รหัสการยืนยัน) ของตนเองสำหรับบล็อกนั้น วิธีที่พบบ่อยที่สุดในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว คือ การเพิ่มบล็อกถัดไปในบล็อกเชน โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะตรวจสอบตามลำดับว่าเชนเฉพาะนี้ยาวที่สุด ดังนั้น จะถูกต้องที่สุด ซึ่งทำให้เชนอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง

●     ฟอร์คแบบถาวร

ฟอร์คแบบถาวรสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจและกำหนดโดยนักพัฒนาบล็อกเชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎของบล็อกเชน เนื่องจากบิทคอยน์อยู่ในบล็อกเชนโอเพนซอร์ส นักพัฒนาจึงสามารถกำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในขณะที่ฟอร์คแบบถาวร นักพัฒนาจะใช้ “สแนปช็อต” ของบัญชีแยกประเภทบล็อกเชนในบล็อกซึ่งมีการฟอร์ค สำหรับทุกโทเค็นที่คุณเป็นเจ้าของในเวลานั้น คุณจะได้รับโทเค็นใหม่จำนวนหนึ่ง โดยปกติในอัตราส่วน 1:1 ฟอร์คแบบถาวรสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกฎใหม่และดำเนินการต่อไปตามปกติ หากเกิดการฟอร์คและเปอร์เซ็นต์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไม่ได้ปฏิบัติตามกฎใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะปฏิเสธบล็อกและบังคับให้สร้างเงินของตนเอง
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายส่วนใหญ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกฎ และเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายซึ่งใช้กฎปัจจุบันจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงกฎของตน หรือแยกออก แล้วสร้างสกุลเงินดิจิทัลใหม่

สกุลเงินดิจิทัลคืออะไร

ตามที่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้ สกุลเงินดิจิทัล คือ การใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบหนึ่ง วัตถุประสงค์เดียวของสกุลเงินดิจิทัล คือ เพื่ออำนวยความสะดวกธุรกรรมเชิงพาณิชย์ โดยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งทำได้โดยการจัดหาบัญชีแยกประเภทที่เข้าถึงได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเก็บรักษาบันทึกธุรกรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ปัจจุบัน บิทคอยน์ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีมูลค่ามากที่สุด โดยที่อีทีเรียมครองอันดับสอง อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งพันสองร้อยสกุลเงินเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยแต่ละสกุลเงินต่างแข่งขันกันเพื่อเป็นสกุลเงินที่ดีที่สุด

บิทคอยน์ (Bitcoin)

อีทีเรียม (Ethereum)

ริปเปิล (Ripple)

บิทคอยน์แคช (Bitcoin Cash)

ไลท์คอยน์ (Litecoin)

แดช (Dash)

เอ็นอีเอ็ม (NEM)

ไอโอทีเอ (IOTA)

โมเนโร (Monero)

ซีแคช (Zcash)

ธุรกรรมฟรี

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

ธุรกรรมด่วน

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

ระบบป้องกัน 51%

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

SegWit ฟรี

ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

ขนาดบล็อก

1 mb 1 mb 1 mb 32 mb 1 mb 1 mb 1 mb 1 mb 1 mb 1 mb

ปรับค่าความยากในการขุดอัตโนมัติ

บล็อกปี 2016 บล็อกปี 2016 บล็อกปี 2016 บล็อกปี 2016 บล็อกปี 2016 บล็อกปี 2016 บล็อกปี 2016 บล็อกปี 2016 บล็อกปี 2016 บล็อกปี 2016

การปรับขนาดแบบออนเชน

ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

ความต้านทานต่อการมีหลายพูล

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

วิสัยทัศน์ของซาโตชิ

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

กระเป๋าเงินดิจิทัลคืออะไร

กระเป๋าเงินดิจิทัล คือ สิ่งที่ช่วยจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลที่ซื้อไปแล้ว ในความเป็นจริง กระเป๋าเงินดิจิทัล คือ สิ่งที่ต้องมีเพื่อให้สามารถซื้อเหรียญอิเล็กทรอนิกส์ได้ กระเป๋าเงินอาจเป็นรูปแบบเสมือนจริงอย่างเดียวหรือมีรูปแบบฮาร์ดแวร์ สิ่งนี้เรียกว่า “การจัดเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ” และ “การจัดเก็บไว้ที่ตัวผู้ใช้งานเอง” ตามลำดับ

กระเป๋าเงินที่เป็นซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวจะทำหน้าที่คล้ายกับบัญชีธนาคารออนไลน์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “การจัดเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ” และคิดว่าเป็นวิธีใช้งานที่ง่ายมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ในการเปิดและใช้สกุลเงินดิจิทัล ข้อเสียของการมีกระเป๋าเงินประเภทนี้น่าจะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการมีข้อมูลที่มีค่าซึ่งเก็บไว้ทางออนไลน์ โดยอาจกลายเป็นเป้าหมายสำหรับการเจาะข้อมูล

ส่วนกระเป๋าเงินแบบฮาร์ดแวร์จะทำหน้าที่เหมือนคีย์ USB การจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลในลักษณะนี้เรียกว่า “การจัดเก็บไว้ที่ตัวผู้ใช้งานเอง” และคิดว่าปลอดภัยกว่าการจัดเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ เพราะสกุลเงินดิจิทัลพักอยู่ใน USB และไม่มีบัญชีออนไลน์ที่สามารถเจาะข้อมูลได้

เลดเจอร์ นาโน เอส (Ledger Nano S)

เลดเจอร์ บลู (Ledger Blue)

คอยน์เพย์เมนท์ (Coinpayments)

เอ็กโซดัส (Exodus)

แจ็กซ์ (Jaxx)

ความเป็นนิรนาม

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

รองรับได้หลายเหรียญ

ใช่ ไม่ใช่ (ประมาณหนึ่งโหล) ใช่ ใช่ ไม่ใช่ (จำกัดที่เจ็ดเหรียญ)

ความสะดวกในการใช้

ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

ความเข้ากันได้กับโทรศัพท์มือถือ

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

ซอฟต์แวร์

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

ฮาร์ดแวร์

ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

ปลอดภัย

ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่

บริการพิเศษ

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่

มองไปสู่อนาคต

เนื่องจากศักยภาพมหาศาลของเทคโนโลยีใหม่นี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั่วโลก เขตอำนาจตามกฎหมายกำลังออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมสกุลเงินดิจิทัล นี่เป็นสัญญาณเพิ่มเติมว่า ในอนาคตอันใกล้ สกุลเงินดิจิทัลจะหมดความผันผวนหรือภาพลักษณ์แบบผู้บุกรุกชาวตะวันตก และจะนำไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการเงินปกติอีกอย่างหนึ่ง ขณะที่การถกเถียงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลยังดำเนินต่อไป ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้คนจำนวนมากทั่วโลกรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการแนะนำเทคโนโลยีใหม่นี้ เช่น ผู้ที่พึ่งพาเงินที่ส่งมาจากสมาชิกในครอบครัวซึ่งทำงานในต่างประเทศสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจากการส่งเงินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อย่างมาก

เมื่อมองไปในอนาคตที่ไม่ไกลเกินไป เราอาจเห็นวิธีการที่สกุลเงินดิจิทัลสามารถช่วยเหลือผู้คนในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งการเข้าถึงระบบธนาคารที่เป็นทางการอาจเป็นเรื่องยาก จนในที่สุดพวกเขาสามารถเริ่มมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกได้ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง นี่ไม่ใช่การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การซื้อขาย CFD

99 จำนวนการชม