หน้าเพจสถิติผู้ใช้แบบใหม่มาแล้ว: สะอาดตามากขึ้น เรียบง่ายขึ้น และให้ข้อมูลมากขึ้น!

ปรับปรุงเมื่อ 26/07/2015: จนถึงวันนี้ ได้มีการคำนวณสถิติโดยอิงจากการซื้อขายที่ปิดแล้วเท่านั้น ซึ่งเราพบว่าไม่ได้แสดงถึงภาพรวมผลงานทั้งหมดของนักลงทุน เริ่มตั้งแต่วันนี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลการซื้อขายที่เปิดอยู่ในสถิติทั้งหมด

นั้นหมายความว่า เปอร์เซ็นต์การซื้อขายที่ได้ผลกำไรและจำนวนคู่ของการซื้อขายจะรวมการซื้อขายใด ๆ ที่คุณเปิดอยู่ ณ ขณะนั้น เป็นต้น

นี่เป็นอีกขั้นหนึ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้สถิติมีความแม่นยำและแสดงถึงกิจกรรมการซื้อขายของนักลงทุนได้อย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจคัดลอกได้อย่างเชี่ยวชาญและชาญฉลาด

*   *   *

หน้าเพจสถิติผู้ใช้บน eToro อาจเป็นหน้าเพจที่สำคัญที่สุดที่คุณจำเป็นต้องดูเพื่อการตัดสินใจคัดลอก

ด้วยสิ่งนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า ได้ปรับปรุงหน้าเพจสถิติใหม่แล้ว!

หน้าเพจแบบใหม่จะมีเฉพาะส่วนข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องมากที่สุด จึงสามารถหาภาพรวมของผลงานและรูปแบบการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละคนได้ง่ายขึ้น

โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เราได้เปลี่ยนสูตร เพิ่มองค์ประกอบใหม่ และปรับปรุงองค์ประกอบที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจคัดลอกได้อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น

หน้าเพจสถิติแบบใหม่ประกอบด้วยบัตร 5 ใบ:

  1. ผลงาน
  2. ความเสี่ยง
  3. ผู้คัดลอก
  4. การซื้อขาย
  5. ข้อมูลเพิ่มเติม

มาขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรแต่ละใบกัน:

  1. ผลงาน

new stats performance

เรามาพร้อมกับแนวทางที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง โดยมองว่าผู้ใช้แต่ละรายและการคัดลอกที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเงินทุนสำหรับการลงทุน ด้วยเหตุนี้ เราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และในตอนนี้กำลังผลิดอกออกผลตอบแทนรายเดือนและรายปี คุณจะเห็นผลตอบแทนรายเดือนทั้งในตารางที่ชัดเจนและในแผนภูมิแท่งที่มาด้วยกัน

นอกจากแนวทางใหม่นี้ เราได้เปลี่ยนวิธีคำนวณผลงานรายปีเช่นกัน เราจะเลิกใช้สูตร Dietz แบบดัดแปลง ซึ่งทำให้เกิดคำถามมากมายในกลุ่มผู้ใช้เนื่องด้วยความซับซ้อน ซึ่งเราตัดสินใจใช้สูตรง่าย ๆ นี้

โดยที่:

E1 – คือ สินทรัพย์ตอนสิ้นเดือน

W – คือ เงินถอนรวมที่เกิดขึ้นภายในเดือนนั้น ๆ

E0 – คือ สินทรัพย์ตอนต้นเดือน

D – คือ เงินฝากทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเดือนนั้น ๆ

คำอธิบาย: สูตรนี้จะแสดงอย่างง่าย ๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงสุทธิในสินทรัพย์ระหว่างเดือนที่กำหนด

ตัวอย่าง: ลองจินตนาการว่าในเดือนมกราคม คุณมีสินทรัพย์เริ่มต้นจำนวน 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ คุณซื้อขายแล้วเสียไป 300 ดอลลาร์สหรัฐ และฝากเพิ่มอีก 800 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาในเดือนนั้น คุณซื้อขายแล้วได้รับ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ณ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม คุณจึงมีสินทรัพย์อยู่ที่ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐ คุณตัดสินใจถอน 500 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อของให้ตนเอง สินทรัพย์ในบัญชีของคุณในตอนสิ้นเดือนมกราคมจึงเท่ากับ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐ แล้วผลตอบแทนของคุณในเดือนมกราคมคือเท่าใด

E1 – 2,300 ดอลลาร์สหรัฐ คือ สินทรัพย์ตอนสิ้นเดือน

W – 500 ดอลลาร์สหรัฐ คือ เงินถอนรวมที่เกิดขึ้นภายในเดือนนั้น ๆ

E0 – 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ คือ สินทรัพย์ตอนต้นเดือน

D – 800 ดอลลาร์สหรัฐ คือ เงินฝากรวมที่เกิดขึ้นภายในเดือนนั้น ๆ /p>

ดังนั้น ผลตอบแทนในเดือนมกราคมอยู่ที่ 40%

ผลงานรายปีจะคำนวณแบบปกติ โดยการคูณผลตอบแทนรายเดือนตลอดทั้งปี

หากผลตอบแทนในช่วง 12 เดือน คือ r1, r2, r3….r12 ผลตอบแทนรายปีจะเท่ากับ:

(1+r1)(1+r2)…(1+r12) -1

หากมีผลตอบแทนรายเดือน:

yearly returns table

ผลตอบแทนรายปีจะเท่ากับ:

(1+0.035)(1+0.01)(1+0.1)(1-0.15)(1-0.02)(1+0.07)(1+0.06)(1-0.05)(1+0.04)(1+0.12)(1-0.08)(1+0.03)-1=13.92%

  1. ความเสี่ยง

new stats risk

ดังคำโบราณที่กล่าวไว้ว่า ไม่มีรางวัลใดได้มาโดยปราศจากความเสี่ยง โดยเฉพาะในตลาดการเงิน

ผลตอบแทนที่แสดงในส่วนบัตรผลงานจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีความเสี่ยง และสิ่งสำคัญคือการรู้และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นกับนักลงทุน

เราขอนำเสนอคะแนนความเสี่ยง โดยอิงจากการคำนวณการประเมินความเสี่ยงมาตรฐานอุตสาหกรรม (VAR) คะแนนความเสี่ยงจะแสดงความเสี่ยงของนักลงทุนในระดับ 1 ถึง 10 โดย 1 หมายถึงความเสี่ยงต่ำมาก และ 10 หมายถึง ความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง (ตามแนวโน้มที่จะยกเลิกบัญชี หากไม่ใช้มาตรการที่เข้มงวด)

บัตรความเสี่ยงจะแสดงส่วนประกอบดังนี้

คะแนนความเสี่ยงปัจจุบัน – คือ คะแนนความเสี่ยงของผู้ใช้โดยเฉลี่ยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เราใช้ค่าเฉลี่ยนี้เนื่องจากนักเทรดที่มีความเสี่ยงสามารถปิดโพสิชันทั้งหมดเพื่อลองและลดความเสี่ยงลงได้ อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยคือข้อมูลที่บอกเรื่องราวจริง

คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยรายเดือน – แผนภูมิแท่งนี้แสดงคะแนนความเสี่ยงรายเดือนโดยเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับตารางผลงานข้างต้น จะแสดงให้เห็นถึงภาพความเสี่ยงและผลตอบแทนจริง นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงประวัติของผู้ลงทุนที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเสี่ยงของเขา

จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด – จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด คือ การสูญเสียมากที่สุดที่สินทรัพย์บัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงระยะเวลาที่เลือก (รายวัน รายสัปดาห์ ตลอดเวลา)

  1. ผู้คัดลอก

new stats copiers

eToro คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการลงทุน และมีจุดแข็งคือสติปัญญาของกลุ่มคน การเรียนรู้ว่าชุมชนคิดอย่างไรกับนักลงทุนรายหนึ่งนั้นมีความสำคัญ ไม่ใช่เพียงแง่มุมของการพูดคุย แต่รวมถึงการลงทุนจริงด้วย

บัตรผู้คัดลอกจะแสดงอย่างชัดเจนถึงจำนวนผู้คัดลอกในปัจจุบันที่คัดลอกผู้ลงทุนรายนี้ รวมถึงแผนภูมิผู้คัดลอกจะแสดงจำนวนผู้คัดลอกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งแนวโน้มของผู้คัดลอกในช่วง 7 วันย้อนหลัง โดยคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในจำนวนที่แน่นอนของผู้คัดลอกและในรูปแบบเปอร์เซ็นต์

องค์ประกอบใหม่ที่เราจะนำเสนอในบัตรนี้ คือ การคัดลอก AUM ตัวเลขที่แสดงจำนวนเงินที่จัดสรรในปัจจุบันเพื่อคัดลอกผู้ลงทุน ตามจริงแล้ว คือ ผลรวมของกองทุนทั้งหมดที่ผู้คัดลอกลงทุนในนักเทรดรายนี้ ซึ่งแสดงในช่วง: ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 50,000-100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 100,000-300,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมากกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  1. การซื้อขาย

new stats trading

เราได้พูดถึงผลงาน ความเสี่ยง และผู้คัดลอกแล้ว นอกจากนี้ สิ่งสำคัญยังรวมถึงการเรียนรู้วิธีการไปสู่ความสำเร็จตามผลลัพธ์ข้างต้นของผู้ลงทุนรายนี้ บัตรการซื้อขายแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประวัติการซื้อขายและรูปแบบการลงทุนของผู้ใช้รายนี้

ส่วนบนของบัตรจะแสดงการซื้อขายและการทำกำไรทั้งหมด(พร้อมผลกำไรและการขาดทุนโดยเฉลี่ย) รวมถึงการกระจายพอร์ตการลงทุนที่แสดงตามแถบสี

ส่วนล่างของบัตรนี้จะแสดงเครื่องมือการลงทุน 3 อันดับแรกของนักลงทุนตามจำนวนของโพสิชัน หรือพูดง่าย ๆ คือ นักลงทุนรายนี้ชอบซื้อขายอะไร สำหรับในแต่ละเครื่องมือการซื้อขายที่ใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก (ไม่ว่าตลาดหรือผู้คน) คุณจะเห็นจำนวนโพสิชัน การทำกำไร และผลกำไรและการขาดทุนโดยเฉลี่ย

สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ ในการสร้างสถิติเหล่านี้ เราจะไม่เห็นว่าการซื้อขายที่คัดลอกนั้นเป็นของคุณเองอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่า การทำการคัดลอกจะนับเป็นการซื้อขาย โดยผลกำไรหรือการขาดทุน และการซื้อขายที่คัดลอกโดยผู้ใช้ที่คัดลอกจะไม่นับรวมในสถิติของคุณ

  1. ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสถิติสำคัญอื่น ๆ ที่คุณควรพิจารณาเมื่อคัดลอกผู้ใช้:

วันที่เริ่มเปิดใช้งาน – นี่คือวันที่ที่นักลงทุนเริ่มการซื้อขายกับ eToro สิ่งสำคัญคือความเข้าใจ ไม่ว่าคุณจะดูนักเทรดมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มซื้อขายมา 2 สัปดาห์ หรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ซื้อขายในเครือข่ายของเรามาเป็นเวลาหลายปี

การซื้อขายต่อสัปดาห์ – โดยเฉลี่ยแล้ว นักเทรดรายนี้เปิดการซื้อขายกี่ครั้งในแต่ละสัปดาห์ นี่คือตัวบ่งชี้ระดับกิจกรรมของเขา/เธอ นักเทรดที่มีการซื้อขายโดยเฉลี่ย 50 ครั้งต่อสัปดาห์จะกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม นักเทรดที่ซื้อขายน้อยกว่า 3 ครั้งจะเป็นประเภทนักลงทุนระยาวมากกว่า

เวลาถือครองโดยเฉลี่ย – สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงประเภทนักเทรดที่คุณกำลังดูอยู่ นี่คือนักเทรดที่ถือครองการซื้อขายที่เพิ่งเปิดเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น หรือนักลงทุนระยะยาวที่ถือครองโพสิชันที่เปิดมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว?

สัปดาห์ที่ทำกำไร – แสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ของสัปดาห์ นับตั้งแต่ผู้ใช้รายนี้เริ่มการซื้อขายกับ eToro แล้วได้รับผลกำไร อัตราสัปดาห์ที่ทำกำไรสูงจะแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องตามช่วงเวลา

เราอยากขอบคุณสมาชิกชุมชน eToro ทุกคนที่ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นแนวทางให้กับกระบวนการออกแบบใหม่ที่ยาวนานและรอบคอบนี้กับเรา กรอบแนวคิดทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังหน้าเพจแบบใหม่นี้เกิดจากการนำมุมมองของทุกคนมาใช้และการพิจารณาข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการซื้อขายด้วยการคัดลอก

ในตอนนี้ เหลือเพียงแค่การเข้าไปที่ eToro และตรวจดูหน้าเพจแบบใหม่ได้เลย!

คุณรู้สึกอย่างไรกับหน้าเพจสถิติใหม่นี้ เรายินดีรับฟัง!

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง นี่ไม่ใช่การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การซื้อขาย CFD

1038 จำนวนการชม