ฉลองวันคุ้มครองโลกด้วยการลงทุนที่ยั่งยืน

การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในพอร์ตการลงทุน หมายถึงการมียอดคงเหลือในบัญชีเพิ่มขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมใช่หรือไม่ มีผู้คนมากมายที่ตระหนักว่าเราไม่สามารถมองข้ามการลงทุนในอนาคตของโลกเรา สิ่งที่เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของชนชั้นรากหญ้าในช่วงทศวรรษ 1970 ขณะนี้มีรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกใส่ใจต่อข้อเรียกร้องนี้ โดยใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เพื่อพิสูจน์ว่า “การดำรงชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม” นั้นจะยังคงอยู่ และไม่ใช่แนวโน้มที่จะเลือนไป


เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

วันคุ้มครองโลกคืออะไร

วันคุ้มครองโลกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 1970 นับเป็นจุดกำเนิดของการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม (หรือ “สีเขียว”) สมัยใหม่ อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาเติบโตในระดับสูงกว่าที่เคย แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการตระหนักถึงความเสียหายในระบบนิเวศที่มนุษยชาติต้องรับภาระ วันคุ้มครองโลกเกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษทางอากาศกับสาธารณสุข ในปี 1990 มีการฉลองวันคุ้มครองโลกกันทั่วโลก และปัจจุบันยังรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่าหนึ่งพันล้านคนในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

การลงทุนอย่างยั่งยืนคืออะไร

นอกเหนือจากนั้น แต่ละคนรู้สึกสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และมีความปรารถนาจะปกป้องทรัพยากรของโลกเพื่อผลประโยชน์ของมนุษยชาติ ผู้คนเลือกที่จะลงทุนในสิ่งที่ตนเชื่อและเห็นความสำคัญ โดยลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่แก้ปัญหามลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าและบริการที่ยั่งยืน และส่งเสริมแนวปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การลงทุนเหล่านี้สมเหตุสมผลทางการเงินในระยะยาวเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น ข้อตกลงปารีสปี 2015 ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบที่เข้มงวดทั่วโลกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มยอดนิยมด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2021

  • พลังงานแสงอาทิตย์: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าและต้นทุนการผลิตที่ลดลงจะทำให้พลังงานแสงอาทิตย์มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ในกระแสหลัก และใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าปริมาณมาก

หุ้นในกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์: SolarEdge Technologies, Xinyi Solar Holdings, First Solar, Canadian Solar

  • พลังงานลม: เป็นทรัพยากรธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งที่มีอยู่มากมายในธรรมชาติ นั่นก็คือลม การใช้กังหันลมเพื่อสร้างพลังงานส่งผลให้มีการสร้างพลังงานไฟฟ้า คาดว่าตลาดพลังงานลมสมัยใหม่ทั่วโลกจะเติบโตถึงเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

หุ้นกลุ่มพลังงานลม: Vestas Wind Systems A/S, Orsted A/S, NextEra Energy

  • รถยนต์ไฟฟ้า: การขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว และปรากฏว่าผู้ผลิตรถยนต์แบบเดิม เช่น GM กำลังค่อย ๆ เปลี่ยนไปผลิตยานพาหนะไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ นำเสนอโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ที่มีอยู่หลากหลาย เช่น เมื่อปลายปี 2020 มูลค่าตลาดของ Tesla มากกว่าของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แบบเดิมเกือบทั้งหมดรวมกัน (669,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 654,000 ล้านดอลลาร์ แหล่งข้อมูล: Bloomberg) 

หุ้นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า: Tesla, Nikola, Nio, Plug Power, General Motors, Volkswagen, Ford

คุณจะเริ่มต้นการลงทุนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

นอกเหนือจากหุ้นที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว eToro ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบสำเร็จรูปที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึง:

  • The Invesco Solar ETF: กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนนี้อยู่ในดัชนี MAC Global Solar Energy ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 
  • RenewableEnergy CopyPortfolio: พอร์ตการลงทุนนี้ให้โอกาสที่หลากหลายแก่บริษัทต่าง ๆ ที่พัฒนาโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับการใช้งานในที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ การรีไซเคิลและการจัดการขยะ โครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า และการขนส่งด้วยพลังงานสะอาด
  • DriverLess CopyPortfolio: พอร์ตการลงทุนนี้นำเสนอโอกาสที่หลากหลายในหุ้นจากบริษัทยานยนต์ชั้นนำ บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่พัฒนาไว้สำหรับอนาคต


เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

 

Source:
https://content.etoro.com/lp/pdf/RenewableEnergy_report_EN.pdf

1 จำนวนการชม