ปฏิทินเศรษฐกิจของ eToro

สินทรัพย์หลายประเภทมีความผันผวนในช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเงินบางอย่าง ตัวอย่างเช่น บ่อยครั้งที่รายงานการจ่ายเงินเดือนนอกภาคการเกษตรรายเดือนส่งผลต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อฉวยโอกาสที่เกี่ยวข้องเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหว การอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสิ่งที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่กำลังจะมีขึ้นในตลาดโลกจึงมีความสำคัญ ปฏิทินเศรษฐกิจของ eToro มีข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสกุลเงินที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งระดับความสำคัญของเหตุการณ์นั้นๆ

วิธีการใช้ปฏิทินเศรษฐกิจ:

  1. เลือกเขตเวลาและวันที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายของคุณ (ค่าตั้งต้น: เขตเวลาและสัปดาห์ปัจจุบันของคุณ)
  2. มาดูว่าเหตุการณ์ใดที่ส่งผลต่อสินทรัพย์ที่คุณซื้อขายอยู่
  3. ดูผลกระทบของแต่ละเหตุการณ์
  4. วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน