เวลาทำการและค่าธรรมเนียมของตลาด

ค่าธรรมเนียม eToro ข้อมูลทั่วไป

eToro ไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝากเงินหรือค่าธรรมเนียมเคลียริ่งหักบัญชี

eToro คิดค่าธรรมเนียมอัตราเดียว $5 สำหรับทุกการถอน จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถถอนได้คือ 30 ดอลลาร์

สถานะซื้อหุ้นและ ETF แบบไม่ใช้ทุนเงินกู้ไม่ถือเป็น CFDs และไม่มีค่าธรรมเนียม (แต่มีค่าธรรมเนียมแปลงสภาพและค่าธรรมเนียมการถอน)

 eToro ยังคิดค่าธรรมเนียมข้ามคืน/สุดสัปดาห์สำหรับสถานะ CFD เช่น สถานะที่ไม่ใช้ทุนเงินกู้และคำสั่งขาย

ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการของตลาด ช่วงห่างของราคาปัจจุบันและค่าธรรมเนียมข้ามคืนที่ eToro คิดค่าบริการ แสดงอยู่ด้านล่าง เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับเวลาทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าช่วงหยุดพักระหว่างการซื้อขายอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างราคาปิดและราคาเปิด จะมีการคิดค่าธรรมเนียมที่เกิดจากช่วงห่างของราคาที่การปิดโพสิชัน ช่วงห่างของราคาด้านล่างเป็นช่วงห่างของราคาขั้นต่ำและไม่มีการรับประกัน ช่วงห่างของราคาจะแตกต่างโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาดและสภาพคล่อง อาจมีกรณีที่เงื่อนไขตลาดทำให้ช่วงห่างของราคากว้างกว่าช่วงห่างของราคาที่แสดงด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจะนำมาใช้กับโพสิชันเปิดเสมอ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา และอาจเปลี่ยนแปลงทุกวันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาด เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาที่หน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงของค่าธรรมเนียม

โปรดทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่มีอยู่ หากตลาดที่อ้างอิงปิดก่อนเวลาหรือขาดสภาพคล่อง เราอาจชะลอการเปิดตลาดหรือปิดการซื้อขายสำหรับตราสารที่ได้รับผลกระทบ

ค่าธรรมเนียมข้ามคืน (ต่อ 1 หน่วย)
เครื่องมือ เวลาทำการของตลาด พักการซื้อขายระหว่างวัน Spread ขาย ซื้อ
24/7
0.75 % -2.636006 -2.636006
24/7
0.75 % -2.636006 -2.636006
24/7
1.90 % -0.054524 -0.054524
24/7
2.45 % -0.000072 -0.000072
24/7
1.90 % -0.015863 -0.015863
24/7
1.90 % -0.0896 -0.0896
24/7
2.90 % -0.000898 -0.000898
24/7
2.45 % -0.005111 -0.005111
24/7
2.45 % -0.000017 -0.000017
24/7
2.90 % -0.000012 -0.000012
24/7
3.5 % -0.000005 -0.000005
24/7
5 % -0.000658 -0.000658
24/7
2.90 % -0.026575 -0.026575
24/7
4.5 % -0.000058 -0.000058
24/7
1.90 % -0.00276 -0.00276
24/7
1.90 % -0.002006 -0.002006
24/7
3.5 % -0.012736 -0.012736

ไม่คิดค่าธรรมเนียมโพสิชันซื้อ สกุลเงินดิจิทัลรายตัวที่ไม่ใช้ทุนเงินกู้ โพสิชันซื้อ และ ขาย ทึ่ใช้ทุนเงินกู้จะมีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้รวมไปถึงสกุลเงินดิจิทัลทุกคู่ ค่าธรรมเนียม/เครดิตข้ามคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาดูหน้านี้สำหรับอัตราค่าบริการที่เป็นปัจจุบันที่สุดของเรา จำนวนลบทั้งหมดหมายถึงค่าธรรมเนียม จำนวนบวกทั้งหมดหมายถึงเครดิต ค่าธรรมเนียม/เครดิตประจำวันจะเพิ่มเป็นสามเท่าสำหรับโพสิชันที่ถือข้ามคืนวันพุธ ค่าธรรมเนียม/เครดิตจะเกิดขึ้น/ได้เครดิตในเวลา 17:00 น. ตามเวลาของนิวยอร์กสำหรับโพสิชันใด ๆ ที่เปิดในเวลานี้

เหตุการณ์
เหตุการณ์ วันที่ ประเภท ตราสาร/การแลกเปลี่ยน เวลาทำการของตลาด
Wednesday before Easter 08/04/2020 EXCHANGES
 • Oslo

ปิดเร็วกว่ากำหนด 11:00

Holy Thursday 09/04/2020 EXCHANGES
 • Copenhagen
 • Oslo

ปิดแล้ว

Holy Thursday 09/04/2020 EXCHANGES
 • Stockholm

ปิดเร็วกว่ากำหนด 11:00

Holy Thursday 09/04/2020 INDICES
 • AUS200

ปิดเร็วกว่ากำหนด 14:00

Good Friday 10/04/2020 EXCHANGES
 • US STOCKS
 • Chicago Board Options Exchange
 • Toronto Stock Exchange
 • LSE
 • LSE - Russian GDRs
 • Frankfurt
 • Euronext Paris
 • Euronext Amsterdam
 • Euronext Brussels
 • Euronext Lisbon
 • Borsa Italiana
 • Bolsa de Madrid
 • SIX
 • Hong Kong Stock Exchange
 • Copenhagen
 • Stockholm
 • Helsinki
 • Oslo

ปิดแล้ว

Good Friday 10/04/2020 INDICES
 • US30
 • SPX500
 • NSDQ100
 • US Dollar Index
 • UK100
 • GER30
 • FRA40
 • ESP35
 • EUSTX50
 • AUS200
 • JPN225
 • China A50 Index
 • HKG50

ปิดแล้ว

Good Friday 10/04/2020 Commodities
 • Oil
 • Natural Gas
 • Gold
 • Silver
 • Platinum
 • Copper
 • Cocoa
 • Wheat
 • Palladium
 • Sugar
 • Cotton
 • Aluminum
 • Nickel

ปิดแล้ว

Easter Monday 13/04/2020 EXCHANGES
 • London Stock Exchange
 • LSE - Russian GDRs
 • Frankfurt
 • Euronext Paris
 • Euronext Amsterdam
 • Euronext Brussels
 • Euronext Lisbon
 • Borsa Italiana
 • Bolsa de Madrid
 • SIX
 • Hong Kong Stock Exchange
 • Copenhagen
 • Stockholm
 • Helsinki
 • Oslo

ปิดแล้ว

Easter Monday 13/04/2020 INDICES
 • UK100

เปิด 06:00

Easter Monday 13/04/2020 INDICES
 • GER30
 • FRA40
 • ESP35
 • EUSTX50
 • AUS200
 • HKG50

ปิดแล้ว

Easter Monday 13/04/2020 Commodities
 • Aluminum
 • Nickel

ปิดแล้ว

ANZAC Day 24/04/2020 INDICES
 • AUS200

ปิดเร็วกว่ากำหนด 21:00

Birthday of the Buddha 30/04/2020 EXCHANGES
 • Hong Kong Stock Exchange

ปิดแล้ว

Birthday of the Buddha 30/04/2020 EXCHANGES
 • Stockholm

ปิดเร็วกว่ากำหนด 11:00

Birthday of the Buddha 30/04/2020 INDICES
 • HKG50

ปิดแล้ว

เวลาการซื้อขาย GMT โปรดทราบว่าเวลาการซื้อขายระหว่างช่วงวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่มีอยู่ หากตลาดที่อ้างอิงปิดก่อนเวลาหรือขาดสภาพคล่อง เราจะปิดการซื้อขายสำหรับตราสารที่ได้รับผลกระทบ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมการถอน
ค่าธรรมเนียมการถอน ค่าธรรมเนียม
จำนวนการถอนขั้นต่ำ คือ 30 ดอลลาร์สหรัฐ $5
ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร (คิดค่าบริการเมื่อฝากและถอน)
เครื่องมือ ค่าธรรมเนียม
AUD USD Pips50
EUR USD Pips50
GBP USD Pips50
RUB USD Pips50
ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน (คิดค่าบริการเมื่อฝากและถอน)*
เครื่องมือ ค่าธรรมเนียม
AUD USD Pips100
EUR USD Pips250
GBP USD Pips50
RMB USD Pips50
RUB USD Pips50
MYR USD Pips100
THB USD Pips100
ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน (เงินฝาก)
เครื่องมือ ค่าธรรมเนียม
**IDR USD %1
**VND USD %1
ค่าธรรมเนียมการโอนสกุลเงินดิจิทัล
สกุลเงินดิจิทัล ค่าธรรมเนียม
BTC - จำนวนการถอนขั้นต่ำ คือ 0.0086 BTC หน่วย0.0005
ETH - จำนวนการถอนขั้นต่ำ คือ 0.3 ETH หน่วย0.006
XRP - จำนวนการถอนขั้นต่ำ คือ 133 XRP*** หน่วย0.25
LTC - จำนวนการถอนขั้นต่ำ คือ 0.68 LTC หน่วย0.001
BCH - จำนวนการถอนขั้นต่ำ คือ 0.18 BCH หน่วย0.001
XLM - จำนวนการถอนขั้นต่ำ คือ 534 XLM หน่วย0.01

สำหรับค่าธรรมเนียมและวงเงินของกระเป๋าเงิน คลิกที่นี่
บริการโอนสกุลเงินดิจิทัล (โอนสกุลเงินดิจิทัลจากบัญชี eToro ไปยังกระเป๋าเงิน eToro) มีให้บริการในประเทศต่อไปนี้สำหรับสมาชิกซิลเวอร์คลับและข้างต้นทั้งนี้พิจารณาตามลูกค้าที่มีสิทธิ์:
หมู่เกาะโอลัน, แองโกลา, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, บาห์เรน, บาร์เบโดส, เบลเยียม, เบอร์มิวดา, ภูฏาน, โบลิเวีย, บราซิล, บัลแกเรีย, แคเมอรูน, หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, โกตดิวัวร์, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, เกรเนดา, กัวเตมาลา, ฮ่องกง, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินเดีย, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, จาไมกา, จอร์แดน, คูเวต, ลัตเวีย, ลิเชนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาเก๊า, มาเลเซีย, มอลตา, เม็กซิโก, มอลโดวา, มองโกเลีย, โมร็อกโก, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, โอมาน, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, กาตาร์, โรมาเนีย, เซนต์ลูเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, เซเนกัล, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, แทนซาเนีย, ไทย, ตูนีเซีย, ยูเครน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, หมู่เกาะเวอร์จิน, สหรัฐอเมริกา

การโอนเหรียญดิจิทัลสำหรับผู้ใช้ระดับ Bronze ที่ฝากเงินผ่านบัตรเครดิต, PayPal, SOFORT, UnionPay, Alipay, WeChat, WebMoney และ Yandex กำลังทยอยเปิดตัว
ปัจจุบันมีประเทศที่ให้บริการดังต่อไปนี้: ออสเตรีย นอร์เวย์ เดนมาร์ก เบลเยียม สหราชอาณาจักร อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สเปน
*หากการฝากเงินครั้งแรกเป็นสกุลเงินข้างต้น เราจะคิดค่าบริการตามรายละเอียดข้างต้น (ก) เมื่อถอน - สำหรับการแปลงสกุลเงินจากสกุลเงินในบัญชีธนาคารของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐ และ (ข) เมื่อถอน - สำหรับการแปลงสกุลเงินจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินเดิม
**มีค่าธรรมเนียมเฉพาะการฝาก ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการถอน
***ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเหรียญดิจิทัล XRP จนถึง 01.01.2020
การโอนเหรียญดิจิทัล XRP ครั้งแรกรวมค่าธรรมเนียมการสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัล XRP

ค่าธรรมเนียมการไม่เข้าใช้งาน
เมื่อไม่มีการเข้าใช้งานบัญชี (ไม่มีการลงชื่อเข้าใช้เป็นเวลา 12 เดือน) จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการไม่เข้าใช้งานรายเดือนรวมเดือนละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ โดยหักจากยอดเงินที่เหลืออยู่ จะคิดค่าธรรมเนียมการไม่เข้าใช้งาน หากยังมีเงินทุนเหลืออยู่ในยอดบัญชีที่มี จะไม่มีการปิดโพสิชันที่เปิดเปิดอยู่เพื่อชำระค่าธรรมเนียม จะยกเลิกการคิดค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อมีการใช้งานบัญชี เช่น การติดตามให้เจ้าของบัญชีเข้าสู่ระบบ

ตัวอย่าง

 • หุ้น & ETF CFD

  ตัวอย่าง:

  ต้นทุนการลงทุน

  เปิดโพสิชันซื้อ (Long)
  เลเวอเรจ: x2
  เงินลงทุนเริ่มต้น: 1,000 USD
  หุ้น APPLE (AAPL) ราคาเสนอขาย: 250 USD
  โพสิชัน: เปิดโพสิชันซื้อ AAPL จำนวน 8 หุ้น
  มูลค่าลงทุนรวม = 8 หุ้น * 250 USD = 2,000 USD

  จำนวนเงินที่ลงทุน = (8 หุ้น * 250 USD) / 2 = 1,000 USD 

  ส่วนต่างปกติของ eToro สำหรับ AAPL: 0.18%
  มูลค่าการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างของ AAPL = ราคา USD * ส่วนต่าง % = 250 USD * 0.18% = 0.45 USD

  สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมข้ามคืน = (ค่าธรรมเนียม eToro + อัตรา Libor) / 365 * จำนวนหุ้น * ราคาเป็น USD
  ค่าธรรมเนียมข้ามคืนสำหรับโพสิชันซื้ ของ eToro: 6.4%
  อัตรา Libor: 1.99%

   

  ต้นทุนส่วนต่างในสกุลเงิน USD ค่าธรรมเนียมข้ามคืนในสกุลเงิน USD ต้นทุนรวมของเงินลงทุนเริ่มต้นเป็น %
  ปิดโพสิชันในวันเดียวกัน (250 USD * 0.0018) * 8 หุ้น = -3.60 USD 0 USD -3.60 USD / 1,000 USD = -0.36%
  ปิดโพสิชันในวันถัดไป (250 USD * 0.0018) * 8 หุ้น = -3.60 USD ((0.064 + 0.0199) / 365) * 8 หุ้น * 250 USD = -0.46 USD (-3.60 USD + -0.46 USD) / 1,000 USD = -0.41%
  เปิดโพสิชันในวันศุกร์

  (ค่าธรรมเนียมสามเท่าสำหรับโพสิชันหุ้นที่เปิดโพสิชันในวันศุกร์)

  (250 USD * 0.0018) * 8 หุ้น = -3.60 USD ((0.064 + 0.0199) / 365) * 8 หุ้น * 250 USD = -0.46 USD * 3 = -1.38 USD (-3.60 USD + -1.38 USD) / 1,000 USD = -0.50%

   

  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมข้ามคืนไม่ใช้กับการซื้อขายหุ้นที่ไม่ใช่ CFD

   

  ส่วนต่าง/ค่าคอมมิชชันของ Etoro สมมติว่าราคาหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับส่วนต่างของผู้ให้บริการซึ่งไม่ได้คำนวณในที่นี้

  เงื่อนไข: ส่วนต่าง/ค่าคอมมิชชันขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลาปิดโพสิชัน

  อัตรา USD Libor: 1.99% (ณ เวลาที่เขียนตัวอย่างนี้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้)

  ค่าธรรมเนียมโพสิชันซื้อของ eToro: 6.4%

  ค่าธรรมเนียมโพสิชันขายของ eToro: 2.9%

  หากราคาหุ้นเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมข้ามคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้

   

  *LIBOR คืออัตราเกณฑ์มาตรฐานที่ธนาคารระหว่างประเทศส่วนใหญ่ใช้เมื่อให้เงินกู้ระยะสั้น มีการเผยแพร่อัตรา LIBOR รายวันสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ (USD, EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CAD และ HKD) ค่าธรรมเนียม/เครดิตประจำวันจะเพิ่มเป็นสามเท่าสำหรับโพสิชันที่ถือข้ามคืนวันศุกร์ ค่าธรรมเนียม/เครดิตจะเกิดขึ้น/ได้เครดิตในเวลา 17:00 น. ตามเวลาของนิวยอร์กสำหรับโพสิชันใด ๆ ที่เปิดในเวลานี้

 • CFD สกุลเงินดิจิตัล

  ตัวอย่าง:

  ต้นทุนการลงทุน

  เปิดโพสิชันขาย (Short)
  เลเวอเรจ: x1
  เงินทุนเริ่มต้น: 1,000 USD
  XRP ราคาเสนอซื้อ: 0.2536 USD
  โพสิชัน: 1,000 USD / 0.2536 USD = เปิดโพสิชันขาย 3,943.22 หน่วย
  มูลค่าลงทุนรวม = 3,943.22 หน่วย * 0.2536 USD = 1,000 USD

  จำนวนเงินที่ลงทุน = (3,943.22 หน่วย * 0.2536 USD) / 1 = 1,000 USD 

  ส่วนต่างปกติของ eToro สำหรับ XRP: 2.45%
  มูลค่าการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างขั้นต่ำของ XRP = ราคาในสกุล USD * ส่วนต่าง % = 0.2536 USD * 2.45% = 0.006 USD

  ค่าธรรมเนียมข้ามคืนสถานะขายของ eToro: -0.000104 USD
  สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมข้ามคืน = ค่าธรรมเนียม * จำนวนหน่วย

   

  ต้นทุนส่วนต่างในสกุลเงิน USD ค่าธรรมเนียมข้ามคืนในสกุลเงิน USD ต้นทุนรวมของเงินลงทุนเริ่มต้นเป็น %
  ปิดโพสิชันในวันเดียวกัน (0.2536 USD * 0.0245) * 3,943.22 หน่วย = -24.50 USD 0 USD -24.50 USD / 1,000 USD = -2.45%
  ปิดโพสิชันในวันถัดไป (0.2536 USD * 0.0245) * 3,943.22 หน่วย = -24.50 USD -0.000104 USD * 3,943.22 หน่วย = -0.41 USD (-24.50 USD + -0.41 USD) / 1,000 USD = -2.49%
  เปิดสถานะในวันพุธ

  (ค่าธรรมเนียมสามเท่าสำหรับสกุลเงินดิจิตัลที่เปิดโพสิชันในวันพุธ)

  (0.2536 USD * 0.0245) * 3,943.22 หน่วย = -24.50 USD (-0.000104 USD * 3,943.22 หน่วย) * 3 = -1.23 USD (-24.50 USD + -1.23 USD) / 1,000 USD = -2.57%

   

  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมข้ามคืนไม่ใช้กับโพสิชันซื้อสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ใช้เลเวอเรจ

   ค่าธรรมเนียมข้ามคืนสำหรับสกุลเงินดิจิตัลจะคำนวณ/ปรับปรุงเป็นรายเดือน โดยใช้ราคาสกุลเงินดิจิตัล ณ วันแรกของเดือนเวลา 00:00 GMT

  ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา และอาจเปลี่ยนแปลงทุกวันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาด เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาที่หน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม

 • CFD ETF

  ตัวอย่าง:

  ต้นทุนการลงทุน

  เปิดโพสิชันซื้อ (Long)
  เลเวอเรจ: x2
  เงินลงทุนเริ่มต้น: 1,000 USD
  ราคาเสนอขาย SPDR GLD: 142.55 USD
  โพสิชัน: เปิดโพสิชันซื้อ SPDR GLD จำนวน 14.03 หน่วย
  มูลค่าเงินลงทุนรวม = 14.03 หน่วย * 142.55 USD = 2,000 USD

  จำนวนเงินลงทุน = (14.03 หน่วย * 142.55 USD) / 2 = 1,000 USD 

   ส่วนต่างปกติของ eToro: 0.09%
  มูลค่าการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างขั้นต่ำ = ราคาในสกุล USD * ส่วนต่าง % = 142.55 USD * 0.09% = 0.13 USD

  ค่าธรรมเนียมข้ามคืนสำหรับโพสิชันซื้อของ eToro: 6.4%
  อัตรา Libor: 1.99%
  สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมข้ามคืน = (ค่าธรรมเนียมของ eToro + อัตรา Libor) / 365 * หน่วย * ราคาในสกุล USD

   

  ต้นทุนส่วนต่างในสกุลเงิน USD ค่าธรรมเนียมข้ามคืนในสกุลเงิน USD ต้นทุนรวมของเงินลงทุนเริ่มต้นเป็น %
  ปิดโพสิชันในวันเดียวกัน (142.55 USD * 0.0009) * 14.03 หน่วย = -1.80 USD 0 USD -1.80 USD / 1,000 USD = -0.18%
  ปิดโพสิชันในวันถัดไป (142.55 USD * 0.0009) * 14.03 หน่วย = -1.80 USD ((0.064 + 0.0199) / 365) * 14.03 หน่วย * 142.55 USD = -0.46 USD (-1.80 USD + -0.46 USD) / 1,000 USD = -0.23%
  เปิดโพสิชันในวันศุกร์

  (ค่าธรรมเนียมสามเท่าสำหรับโพสิชัน ETF ที่เปิดในวันศุกร์)

  (142.55 USD * 0.0009) * 14.03 หน่วย = -1.80 USD ((0.064 + 0.0199) / 365) * 14.03 หน่วย * 142.55 USD = -0.46 USD * 3 = -1.38 USD (-1.80 USD + -1.38 USD) / 1,000 USD = -0.32%

   

  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมข้ามคืนไม่ใช้กับการซื้อขาย ETF ที่ไม่ใช่ CFD

  ส่วนต่าง/ค่าคอมมิชชันของ Etoro สมมติว่าราคา ETF ไม่เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับส่วนต่างของผู้ให้บริการซึ่งไม่ได้คำนวณในที่นี้
  เงื่อนไข: ส่วนต่าง/ค่าคอมมิชชันขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ เวลาปิดโพสิชัน

  USD Libor*: 1.99% (ณ เวลาที่เขียนตัวอย่างนี้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้)
  ค่าธรรมเนียมโพสิชันซื้อของ eToro: 6.4%
  ค่าธรรมเนียมโพสิชันขายของ eToro: 2.9%
  หากราคาหุ้นเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมข้ามคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้

  *LIBOR คืออัตราเกณฑ์มาตรฐานที่ธนาคารระหว่างประเทศส่วนใหญ่ใช้เมื่อให้เงินกู้ระยะสั้น มีการเผยแพร่อัตรา LIBOR รายวันสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ (USD, EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CAD และ HKD) ค่าธรรมเนียม/เครดิตประจำวันจะเพิ่มเป็นสามเท่าสำหรับโพสิชันที่ถือข้ามคืนวันศุกร์ ค่าธรรมเนียม/เครดิตจะเกิดขึ้น/ได้เครดิตในเวลา 17:00 น. ตามเวลาของนิวยอร์กสำหรับโพสิชันใด ๆ ที่เปิดในเวลานี้

 • CFD ดัชนี

  ตัวอย่าง:

  ต้นทุนการลงทุน

  เปิดโพสิชันขาย (Short)
  เลเวอเรจ: x20
  เงินลงทุนเริ่มต้น: 1,000 USD
  NSDQ100 ราคาเสนอซื้อ: 8,130 USD
  โพสิชัน: เปิดโพสิชันขาย NSDQ100 2.46 หน่วย
  มูลค่าเงินลงทุนรวม = 2.46 หน่วย * 8,130 USD = 20,000 USD

  จำนวนเงินลงทุน = (2.46 หน่วย * 8,130 USD) / 20 = 1,000 USD 

  ส่วนต่างปกติของ eToro สำหรับ NSDQ100: 240 pips
  มูลค่าการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างขั้นต่ำของ NSDQ100 = 2.40 USD

  ค่าธรรมเนียมข้ามคืนสำหรับโพสิชันขายของ eToro: -0.207457 USD
  สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมข้ามคืน = ค่าธรรมเนียม * จำนวนหน่วย

   

  ต้นทุนส่วนต่างในสกุลเงิน USD ค่าธรรมเนียมข้ามคืนในสกุลเงิน USD ต้นทุนรวมของเงินลงทุนเริ่มต้นเป็น %
  ปิดโพสิชันในวันเดียวกัน 2.40 USD * 2.46 หน่วย = -5.90 USD 0 USD -5.90 USD / 1,000 USD = -0.59%
  ปิดโพสิชันในวันถัดไป 2.40 USD * 2.46 หน่วย = -5.90 USD -0.207457 USD * 2.46 หน่วย = -0.51 USD (-5.90 USD + -0.51 USD) / 1,000 USD = -0.64%
  เปิดโพสิชันในวันศุกร์

  (ค่าธรรมเนียมสามเท่าสำหรับโพสิชันดัชนีที่เปิดในวันศุกร์)

  2.40 USD * 2.46 หน่วย = -5.90 USD (-0.207457 USD * 2.46 หน่วย) * 3 = -1.53 USD (-5.90 USD + -1.53 USD) / 1,000 USD = -0.74%
 • CFD สินค้าโภคภัณฑ์

  ตัวอย่าง:

  ต้นทุนการลงทุน

  เปิดโพสิชันซื้อ (Long)
  เลเวอเรจ: x10
  เงินลงทุนเริ่มต้น: 1,000 USD
  น้ำมัน ราคาเสนอขาย: 55.25 USD
  โพสิชัน: เปิดโพสิชันซื้อน้ำมันจำนวน 181 หน่วย
  มูลค่าเงินลงทุนรวม = 181 หน่วย * 55.25 USD = 10,000 USD

  จำนวนเงินลงทุน = (181 หน่วย * 55.25 USD) / 10 = 1,000 USD 

  ส่วนต่างปกติของ eToro สำหรับน้ำมัน: 5 pips
  มูลค่าการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างขั้นต่ำของน้ำมัน = 0.05 USD

  ค่าธรรมเนียมข้ามคืนสำหรับโพสิชันซื้อของ eToro: -0.005963 USD
  สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมข้ามคืน = ค่าธรรมเนียม * จำนวนหน่วย

   

  ต้นทุนส่วนต่างในสกุลเงิน USD ค่าธรรมเนียมข้ามคืนในสกุลเงิน USD ต้นทุนรวมของเงินลงทุนเริ่มต้นเป็น %
  ปิดโพสิชันในวันเดียวกัน 0.05 USD * 181 หน่วย = -9.05 USD 0 USD -9.05 USD / 1,000 USD = -0.91%
  ปิดโพสิชันในวันถัดไป 0.05 USD * 181 หน่วย = -9.05 USD -0.005963 USD * 181 หน่วย = -1.08 USD (-9.05 USD + -1.08 USD) / 1,000 USD = -1.01%
  เปิดสถานะในวันพุธ

  (ค่าธรรมเนียมสามเท่าสำหรับโพสิชันสินค้าโภคภัณฑ์ที่เปิดในวันพุธ)

  0.05 USD * 181 หน่วย = -9.05 USD (-0.005963 USD * 181 หน่วย) * 3 = -3.24 USD (-9.05 USD + -3.24 USD) / 1,000 USD = -1.22%

   

  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมข้ามคืนสำหรับโลหะจะคำนวณ/ปรับปรุงเป็นรายเดือน โดยใช้ราคา ณ วันแรกของเดือนเวลา 00:00 GMT

 • CFD สกุลเงิน

  ตัวอย่าง:

  ต้นทุนการลงทุน

  เปิดโพสิชันซื้อ (Long)
  เลเวอเรจ: x20
  เงินลงทุนเริ่มต้น: 1,000 USD
  ราคาเสนอขาย EURUSD: 1.1190 USD
  โพสิชัน: เปิดโพสิชันซื้อ EURUSD จำนวน 17,873 หน่วย
  มูลค่าเงินลงทุนรวม = 17,873 หน่วย * 1.1190 USD = 20,000 USD
  จำนวนเงินลงทุน = (17,873 หน่วย * 1.1190 USD) / 20 = 1,000 USD 

  ส่วนต่างปกติของ eToro สำหรับ EURUSD: 3 pips
  มูลค่าการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างขั้นต่ำของ EURUSD = 0.0003 USD

  ค่าธรรมเนียมข้ามคืนสำหรับโพสิชันซื้อของ eToro: -0.000113 USD
  สูตรคำนวณค่าธรรมเนียมข้ามคืน = ค่าธรรมเนียม * จำนวนหน่วย

   

  ต้นทุนส่วนต่างในสกุลเงิน USD ค่าธรรมเนียมข้ามคืนในสกุลเงิน USD ต้นทุนรวมของเงินลงทุนเริ่มต้นเป็น %
  ปิดโพสิชันในวันเดียวกัน 0.0003 USD * 17,873 หน่วย = -5.36 USD 0 USD -5.36 USD / 1,000 USD = -0.54%
  ปิดโพสิชันในวันถัดไป 0.0003 USD * 17,873 หน่วย = -5.36 USD -0.000113 USD * 17,873 หน่วย = -2.02 USD (-5.36 USD + -2.02 USD) / 1,000 USD = -0.74%
  เปิดสถานะในวันพุธ

  (ค่าธรรมเนียมสามเท่าสำหรับสถานะ Forex ที่เปิดในวันพุธ)

  0.0003 USD * 17,873 หน่วย = -5.36 USD (-0.000113 USD * 17,873 หน่วย) * 3 = -6.06 USD (-5.36 USD + -6.06 USD) / 1,000 USD = -1.14%

   

  ค่าธรรมเนียมข้ามคืนสำหรับทุกสกุลเงินจะคำนวณ/ปรับปรุงเป็นรายเดือน โดยใช้ราคาสกุลเงินดิจิตัล ณ วันแรกของเดือนเวลา 00:00 GMT และวันถัดไปในเวลานั้น

 • ค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงิน

  ตัวอย่างค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงิน

   

  เงินฝากเริ่มต้น: 10,000 EUR

  อัตรา EURUSD: 1.1189

  เงินฝากสกุลเงิน USD: 10,000 * 1.1189 = 11,189 USD

   

  ค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงิน = 50 pips (ในรูปทศนิยม: 0.0050)

  เงินฝากสกุลเงิน USD (หัก) = (1.1189 – 0.0050) * 10,000 EUR = 11,139 USD