Vui lòng lưu ý: người cư trú tại Vương quốc Anh và tạo tài khoản tại eToro vào hoặc sau ngày 8 tháng 2 năm 2022 không sử dụng được dịch vụ stake.
Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện để biết thêm thông tin.

Staking nghĩa là gì?

Staking trên eToro là một quy trình cho phép người dùng sở hữu và nắm giữ các loại tài sản mã hoá được hỗ trợ để nhận thưởng – chỉ nhờ nắm giữ mà thôi. eToro sẽ thay mặt người dùng thực hiện quy trình staking. Các phần thưởng sẽ được sinh ra từ chính những đồng tài sản mã hoá này, có nghĩa là người dùng phát triển tài sản tài sản mã hoá của họ bằng một cơ chế tương tự như cách kiếm tiền lãi trên số tiền đầu tư.

Xem phần “Staking là gì?” trong câu hỏi thường gặp dưới đây.

 

Staking cùng eToro – Những Lợi Ích Bạn Nhận Được

Staking cùng eToro rất đơn giản, an toàn và dễ dàng. Phần thưởng staking được chi trả hằng tháng cho người dùng bằng loại tài sản mã hoá được hỗ trợ, mà không cần người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào.

Tài sản mã hoá được stake đó vẫn là tài sản của người dùng eToro; đổi lại, người dùng eToro ủy thác cho eToro thực hiện toàn bộ quy trình staking cho họ một cách an toàn và hiệu quả.

eToro rất thận trọng khi bảo vệ tài sản mã hoá của người dùng chúng tôi trước mọi rủi ro khác, tránh cho người dùng khỏi những phiền hà và sự phức tạp khi phải tự staking. Do đó, eToro giữ lại một tỷ lệ nhỏ lợi nhuận coi như khoản phí, cũng như trang trải các chi phí hoạt động, kỹ thuật và pháp lý khác nhau có liên quan.

Tài sản mã hoá được Hỗ trợ và Thưởng Staking

Tài sản mã hoá Tỷ lệ thưởng trên lợi nhuận Staking hàng tháng, theo cấp độ Số ngày chờ nhận tiền thưởng
Hội viên hạng Bronze, tất cả người dùng tại Hoa Kỳ Hội viên hạng Silver, Gold, Platinum Hội viên hạng Diamond, Platinum+
Cardano (ADA) 75% 85% 90% 9 ngày chờ staking (bắt đầu tính thưởng từ ngày staking thứ 10)
Tron (TRX) 75% 85% 90% 7 ngày chờ staking (bắt đầu tính thưởng từ ngày staking thứ 8)

Những ai có thể nhận phần thưởng staking?

Người dùng eToro đủ điều kiện nhận phần thưởng staking nếu họ nắm giữ bất kỳ loại tài sản mã hoá nào được hỗ trợ, ngoại trừ những người dùng sau:

Với Cardano (ADA) and Tron (TRX): Cư dân Vương quốc Anh đã tạo tài khoản ởi eToro từ  ngày 8 tháng 2 năm 2022 và tất cả người dùng eToro Hoa Kỳ.

Lưu ý: Dịch vụ Staking của eToro không bao gồm các loại tài sản mã hoá được nắm giữ bằng CFD hoặc vị thế bán khống.

eToro tự hào vì luôn minh bạch với người dùng của mình. Do đó, chúng tôi cần phải giải thích chính xác cách chúng tôi tính toán quyền lợi hằng tháng liên quan đến việc phát thưởng cho tất cả người dùng.

  1. Một ảnh chụp nhanh hằng ngày về tài sản nắm giữ của mỗi người dùng, được chụp mỗi ngày vào lúc 00:00 GMT. Điều này thể hiện số đơn vị staking đủ điều kiện của mỗi người dùng cho tất cả vị thế đang mở của họ.

Xem giải thích “Thế nào là số đơn vị staking đủ điều kiện?” trong phần Câu hỏi thường gặp dưới đây.

  1. Vào cuối mỗi tháng, tổng số tiền trong ảnh chụp của tất cả các tháng được chia theo số ngày trong tháng, cho số tiền trung bình theo ngày.
  2. Số tiền trung bình theo ngàysố tiền cơ bản để tính tiền thưởng hằng tháng của từng người dùng. Tỷ lệ lợi nhuận hằng tháng của mỗi loại tài sản mã hoá (xem Câu hỏi thường gặp) được tính toán, sau đó cộng thêm tỷ lệ tương ứng cho hạng thành viên áp dụng (xem bảng trên đây).

Số tiền thưởng phải có giá trị không ít hơn 1 USD.

Xem giải đáp “Lợi nhuận hằng tháng trên mỗi loại tài sản mã hoá được tính như thế nào?” trong phần Câu hỏi thường gặp dưới đây.

Lưu ý: eToro cho người dùng khả năng từ chối quyền nhận phần thưởng staking trên eToro. Người dùng chỉ cần gửi yêu cầu đến Dịch vụ Khách hàng và họ sẽ được gửi mẫu đơn từ chối để ký.

Có áp dụng các Điều khoản và điều kiện.

Tuyên bố miễn trừ: Việc mua tài sản mã hoá không chịu sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền ở hầu hết các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và vì vậy không chịu sự giám sát theo khung quy định của EU, cũng như không được hưởng các biện pháp bảo vệ của EU. Vốn của bạn đang chịu rủi ro.

Lưu ý: Dịch vụ Staking của eToro không bao gồm các loại tài sản mã hoá được nắm giữ bằng CFD hoặc vị thế bán khống.

 

Câu hỏi thường gặp