Quản lý quyền truy cập cho eToro Connect

Tính năng eToro Connect cho phép khách hàng của chúng tôi sử dụng tài khoản trên nền tảng giao dịch eToro để truy cập nhiều nền tảng khác, chẳng hạn như Sàn Giao dịch Tiền Điện tử eToroX. Nhằm mục đích đó, tính năng này cần một số quyền truy cập nhất định. Dưới đây là danh sách đầy đủ về các quyền truy cập cần thiết (các quyền truy cập này sẽ khác nhau tùy theo ứng dụng; không phải ứng dụng nào cũng cần tất cả các quyền truy cập) và cách quản lý chúng:

 • Hồ sơ công khai:
  • Tên người dùng
  • Tên đầy đủ (trừ khi bạn từ chối)
  • Số liệu thống kê và hoạt động giao dịch
  • Ảnh đại diện
 • Địa chỉ email
 • Thông tin liên hệ
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Mã bưu chính
  • Quốc gia
 • Thông tin cá nhân
  • Ngày sinh
  • Giới tính
  • Ngôn ngữ
 • Mức độ xác minh

Quản lý quyền truy cập của ứng dụng

Để thu hồi quyền truy cập cho một ứng dụng cụ thể, bạn chỉ cần vào màn hình cài đặt và chuyển sang thẻ quyền riêng tư, tại đó bạn sẽ thấy danh sách “Ứng dụng được kết nối”. Sử dụng nút “Thu hồi” để xóa ứng dụng liên quan.

Lưu ý: Việc thu hồi quyền truy cập của một ứng dụng có thể dẫn đến vấn đề khi đăng nhập vào ứng dụng. Ứng dụng vẫn có thể truy cập được vào dữ liệu đã chia sẻ trước đây, nhưng sẽ không thể truy cập thông tin mới cần thiết cho việc đăng nhập.