Chốt Lời là gì?

Một lệnh Chốt Lời là một lệnh để đóng một giao dịch khi thị trường di chuyển một số tiền cụ thể theo hướng có lợi cho vị thế của bạn. Thiết lập này là bắt buộc trên mọi vị thế ngoại trừ tiền điện tử và tài sản thật.

 

Chốt Lời cho phép bạn đảm bảo lợi nhuận trong trường hợp thị trường di chuyển theo hướng kỳ vọng của bạn.

 

Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ chốt lời theo tỷ lệ của vị thế hoặc một số tiền cụ thể.

 

Vị thế này sau đó sẽ được đóng khi nó đạt được tỷ lệ/số tiền này. Mức Chốt Lời tối đa cho các vị thế thủ công là 1000% số tiền đầu tư của bạn +/- mức Lời&Lỗ hiện tại. Điều này có nghĩa bạn sẽ có thể cập nhật liên tục mức Chốt Lời của mình khi lợi nhuận của bạn tăng lên.

 

Xem thêm - Cắt Lỗ là gì