Tại sao mức chênh lệch lại thay đổi?

Trên eToro, mức chênh lệch có thể thay đổi.

Mức chênh lệch có thể thay đổi trên mỗi công cụ theo điều kiện thị trường. Các công cụ có đặc thù biến động nhiều hơn sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn trước những dao động chênh lệch lớn so với các công cụ khác ổn định hơn.

Điều đó có nghĩa là không thể dự đoán trọn vẹn mức chênh lệch bạn nhận được ở thời điểm mở và đóng một vị thế. Tuy nhiên, eToro luôn tìm cách mang lại tỷ lệ tốt nhất có thể và chỉ cộng tác với những nhà cung cấp có tính thanh khoản hàng đầu.

Mức chênh lệch ở trang phí của chúng tôi thể hiện mức chênh lệch tối thiểu có thể cho mọi công cụ, và do đó, chỉ nên được sử dụng với mục đích tham khảo.