Liệu tôi có thể rút tiền điện tử của mình khỏi nền tảng?

Các khách hàng của eToro (Europe) LtdeToro (UK) Ltd có thể rút các vị thế MUA (mua khống) tiền điện tử không sử dụng đòn bẩy được đảm bảo bằng tiền điện tử thật từ nền tảng eToro đến eToro Wallet. Quy trình này được gọi là ‘chuyển khoản’.

Để chuyển khoản một vị thế tiền điện tử, bạn cần mở cửa sổ Chỉnh sửa Giao dịch trong Danh mục. Trong phần “Đầu tư”, những người dùng đủ điều kiện sẽ có tùy chọn chuyển khoản.

Để xem tài khoản của bạn được quản lý theo quy định của tổ chức nào, hãy nhấn vào đây.

Để biết thêm thông tin về chuyển khoản tiền điện tử, hãy nhấn vào đây.