Liệu eToro có cung cấp đòn bẩy cho tiền điện tử?

Có, tùy chọn sử dụng đòn bẩy x2 có thể được sử dụng trên tất cả các giao dịch tiền điện tử. Xin lưu ý rằng các vị thế tiền điện tử có sử dụng đòn bẩy không thể được chuyển khoản từ nền tảng eToro vào eToro Wallet.