Liệu tiền điện tử có được quản lý hay không?

Tiền điện tử không được quản lý và do đó, người dùng không được bảo đảm bởi Kế hoạch Bồi thường cho Nhà Đầu tư tại Síp hoặc Vương quốc Anh cho các loại công cụ này khi họ sở hữu tài sản cơ sở. Ngoài ra, bạn sẽ không thể nộp khiếu nại cho Dịch vụ Thanh tra Tài chính nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết mọi thắc mắc hoặc vấn đề mà bạn có thể có. Tuy vậy, bởi các giao dịch Tiền Điện tử dưới dạng CFD vốn là các công cụ tài chính được quản lý, bạn vẫn sẽ được hưởng quyền bảo vệ theo quy định cho các giao dịch này.

 

Vui lòng đọc Phụ lục Điều khoản & Điều kiện liên quan đến tiền điện tử trên website của chúng tôi.