Help Center eToro Wallet
Các yêu cầu để chuyển khoản tiền điện tử từ tài khoản giao dịch eToro của tôi sang eToro Wallet của tôi là gì? Ví eToro là gì? Tôi có cần xác minh tài khoản giao dịch eToro của mình để sử dụng Ví eToro không? Chi phí để chuyển khoản tiền điện tử từ tài khoản giao dịch eToro của tôi đến eToro Wallet là bao nhiêu? Tôi có thể chuyển khoản những đồng tiền nào từ tài khoản giao dịch eToro về Ví eToro của mình? Ưu điểm của eToro Wallet là gì? Vì sao tôi không thể chuyển khoản từ eToro Wallet đến nền tảng giao dịch eToro? Làm thế nào tôi có thể xem lịch sử giao dịch eToro Wallet của mình? eToro Wallet có sẵn ở các quốc gia nào? Liệu tôi có thể rút tiền điện tử của mình khỏi nền tảng? Làm thế nào tôi có thể xem địa chỉ công khai của mình? (eToro Wallet) Liệu eToro có cung cấp đòn bẩy cho tiền điện tử? Tôi có thể mua tiền điện tử bằng tiền trong Ví eToro không? Làm cách nào để quy đổi từ đồng tiền điện tử này sang đồng tiền điện tử khác trong eToro Wallet? Làm thế nào tôi có thể gửi tiền điện tử từ eToro Wallet của mình đến một ví khác? Làm thế nào tôi có thể nhận tiền điện tử từ một ví khác đến eToro Wallet của mình? Chi phí để quy đổi từ đồng tiền điện tử này sang đồng tiền điện tử khác trong eToro Wallet? Quy đổi một đồng tiền điện tử nghĩa là gì? (eToro Wallet) Chi phí để gửi/nhận tiền điện tử đến hoặc từ các ví khác? Làm thế nào tôi có thể đảm bảo địa chỉ công khai của mình là hợp lệ? (eToro Wallet) Liệu tôi có thể tự do gửi/nhận tiền điện tử đến và từ Ví? Liệu tôi có thể gửi đến Ví các loại tiền điện tử hiện tại không thể giao dịch trên nền tảng giao dịch eToro? Số tiền tối thiểu mà tôi có thể chuyển từ nền tảng eToro sang Ví eToro là bao nhiêu? Quá trình chuyển khoản cần bao nhiêu thời gian? (eToro Wallet) Liệu tôi có thể chuyển khoản một phần giao dịch/khoản đầu tư? (eToro Wallet) Ai đủ điều kiện để sử dụng Ví eToro? Chuyển khoản một đồng tiền điện tử nghĩa là gì? (eToro Wallet) Tiền điện tử của tôi được lưu giữ ở đâu? (eToro Wallet) Liệu có phí bổ sung nào không? (eToro Wallet) Tiền điện tử của tôi được bảo mật như thế nào? (eToro Wallet) Khóa riêng tư của tôi ở đâu? (eToro Wallet) eToro Wallet có được quản lý hay không? eToro Wallet hỗ trợ những đồng tiền nào?