Help Center eToro Wallet
Các yêu cầu để chuyển tiền điện tử từ tài khoản đầu tư eToro của tôi sang ví tiền điện tử eToro Money là gì?Ví tiền điện tử eToro Money là gì?Ưu điểm của eToro Wallet là gì?Ví tiền điện tử eToro Money hỗ trợ những loại tài sản điện tử nào?Tôi có thể chuyển những loại tiền điện tử nào từ tài khoản đầu tư eToro sang ví tiền điện tử eToro Money của mình?Làm thế nào để tạo ví ERC20?Tôi có cần xác minh tài khoản giao dịch eToro của mình để sử dụng Ví eToro không?Làm thế nào tôi có thể xem lịch sử giao dịch eToro Wallet của mình?Làm thế nào để mở ví ETH?Làm cách nào để quy đổi từ đồng tiền điện tử này sang đồng tiền điện tử khác trong eToro Wallet?Quy đổi một đồng tiền điện tử nghĩa là gì? (eToro Wallet)Chi phí để gửi/nhận tiền điện tử đến hoặc từ các ví khác?Vì sao tôi không thể chuyển khoản từ eToro Wallet đến nền tảng giao dịch eToro?Chi phí để chuyển khoản tiền điện tử từ tài khoản giao dịch eToro của tôi đến eToro Wallet là bao nhiêu?Liệu có phí bổ sung nào không? (eToro Wallet)Tôi có thể chuyển Cardano (ADA) từ tài khoản đầu tư eToro sang ví tiền mã hoá eToro Money của mình hay không?Làm cách nào để tôi có thể cài đặt ứng dụng eToro Money?Tôi có thể chuyển Tron (TRX) từ tài khoản đầu tư eToro sang ví tiền điện tử eToro Money của mình không?Điều gì xảy ra nếu tôi gửi một token ERC20 không được hỗ trợ đến ví tiền điện tử eToro Money?Tôi có thể sử dụng tính năng chuyển đổi cho token ERC20 không?Tôi có thể thêm hợp đồng thông minh đã token hóa không? (ERC20)eToro Wallet hỗ trợ những loại token ERC20 nào?Cách để tôi có thể mở ví XRP?Tôi có thể rút tài sản tiền điện tử của mình khỏi nền tảng hay không?Làm thế nào tôi có thể gửi tiền điện tử từ eToro Wallet của mình đến một ví khác?Làm thế nào tôi có thể nhận tiền điện tử từ một ví khác đến eToro Wallet của mình?Làm thế nào tôi có thể đảm bảo địa chỉ công khai của mình là hợp lệ? (eToro Wallet)Làm thế nào tôi có thể xem địa chỉ công khai của mình? (eToro Wallet)Liệu tôi có thể tự do gửi/nhận tiền điện tử đến và từ Ví?Liệu tôi có thể gửi đến Ví các loại tiền điện tử hiện tại không thể giao dịch trên nền tảng giao dịch eToro?Số tiền tối thiểu mà tôi có thể chuyển sang Ví eToro là bao nhiêu?Quá trình chuyển khoản cần bao nhiêu thời gian? (eToro Wallet)Liệu tôi có thể chuyển khoản một phần giao dịch/khoản đầu tư? (eToro Wallet)Ai đủ điều kiện để sử dụng Ví eToro?Chuyển khoản một đồng tiền điện tử nghĩa là gì? (eToro Wallet)Tiền điện tử của tôi được lưu giữ ở đâu? (eToro Wallet)Tài sản tiền điện tử của tôi được bảo mật như thế nào trong ví tiền điện tử eToro Money?Khóa riêng tư của tôi ở đâu? (eToro Wallet)eToro Wallet có được quản lý hay không?Ứng dụng eToro Money có sẵn ở các quốc gia nào?Chi phí để quy đổi từ đồng tiền điện tử này sang đồng tiền điện tử khác trong eToro Wallet?