Hàng hóa

32 Tìm kiếm Kết quả
Hàng hóa
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
Gold
GOLD
0
(0%)
S
2025.23
B
2025.68
1804.55
2144.98
84%
Mua
Oil
OIL
0
(0%)
S
76.48
B
76.53
63.76
94.23
69%
Mua
Natural Gas
NATGAS
0
(0%)
S
1.883
B
1.888
1.84
3.71
93%
Mua
Silver
SILVER
0
(0%)
S
22.59
B
22.64
19.87
26.11
96%
Mua
Platinum
PLATINUM
0
(0%)
S
871.2
B
880.2
839.50
1133.60
98%
Mua
Palladium Future
PALLADIUM
0
(0%)
S
857.5000
B
869.5000
854.00
1642.50
96%
Mua
Corn Future
Corn
0
(0%)
S
429.45
B
430.75
427.75
687.45
97%
Mua
Copper
COPPER
0
(0%)
S
3.686
B
3.690
3.52
4.24
95%
Mua
Cocoa Future
COCOA
0
(0%)
S
5600.00
B
5605.00
2603.50
5794.00
75%
Mua
Brent Oil
EuroOIL
0
(0%)
S
81.66
B
81.72
70.05
95.31
69%
Mua
Nickel
Nickel
0
(0%)
S
15889.75
B
15984.75
15790.50
27369.00
97%
Mua
Carbon Emissions Future
CarbonEmissions
0
(0%)
S
58.61
B
58.87
58.08
101.11
93%
Mua
Wheat Future
WHEAT
0
(0%)
S
595.40
B
599.40
525.30
795.40
89%
Mua
Sugar Future
SUGAR
0
(0%)
S
0.2397
B
0.2402
0.20
0.28
81%
Mua
Euro NatGas Future
EuroNatGas
0
(0%)
S
26.646
B
26.909
22.66
56.50
87%
Mua
Soybeans Future
Soybeans
0
(0%)
S
1183.30
B
1185.50
1178.30
1554.30
98%
Mua
Zinc
ZINC
0
(0%)
S
2292.88
B
2299.88
2212.63
3144.95
98%
Mua
Aluminum
Aluminum
0
(0%)
S
2205.95
B
2226.95
2109.10
2485.75
94%
Mua
Coffee Arabica Future
CoffeeArabica
0
(0%)
S
195.18
B
195.93
143.43
204.58
68%
Mua
Soybeans Meal
SoyMeal
0
(0%)
S
346.25
B
347.55
340.40
478.30
95%
Mua
Cotton Future
COTTON
0
(0%)
S
0.9154
B
0.9174
0.75
0.92
62%
Mua
Gasoline Future
Gasoline
0
(0%)
S
233.03
B
233.83
196.44
298.15
51%
Bán
Orange Juice
OrangeJuice
0
(0%)
S
372.60
B
375.10
238.88
426.78
67%
Mua
Rough Rice
RICE
0
(0%)
S
18.785
B
19.035
14.45
19.83
89%
Mua
Lead
LEAD
0
(0%)
S
2041.78
B
2047.78
1972.98
2304.73
94%
Mua
Soybeans Oil
SoyOil
0
(0%)
S
47.21
B
47.31
44.47
72.77
90%
Mua
Crude Oil Future April 24
CL.APR24
0
(0%)
S
76.45
B
76.50
62.53
85.05
51%
Bán
Heating Oil Future
HeatingOil
0
(0%)
S
294.24
B
295.04
214.56
350.45
60%
Mua
Live Cattle Future
LiveCattle
0
(0%)
S
186.63
B
186.77
160.04
190.88
88%
Mua
Crude Oil Future March 24
CL.MAR24
0
(0%)
S
76.51
B
76.56
62.72
86.45
53%
Mua
Lean Hogs Future
LeanHogs
0
(0%)
S
81.10
B
81.27
64.49
103.08
78%
Bán
Oats
OATS
0
(0%)
S
372.90
B
381.90
296.90
521.50
85%
Mua