Các cặp Tiền Điện tử

14 Tìm kiếm Kết quả
Tiền điện tử
Các cặp Tiền Điện tử
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
Ethereum / EOS
ETHEOS
Ethereum / EOS
4.68
(0.43%)
S
1091.88
B
1113.92
700.90
1610.54
100%
Mua
Ethereum / Stellar
ETHXLM
Ethereum / Stellar
396.63
(3.70%)
S
11126.62
B
11401.74
8649.13
17227.30
100%
Mua
Ethereum / Bitcoin
ETHBTC
Ethereum / Bitcoin
-0.0004
(-0.60%)
S
0.0667
B
0.0680
0.05
0.09
100%
Mua
Bitcoin / EOS
BTCEOS
Bitcoin / EOS
171.83
(1.07%)
S
16161.35
B
16636.20
10188.67
27022.94
100%
Mua
Bitcoin / Stellar
BTCXLM
Bitcoin / Stellar
6907.27
(4.36%)
S
165352.55
B
169441.01
143394.03
253669.89
100%
Mua
EOS / Stellar
EOSXLM
EOS / Stellar
0.32
(3.28%)
S
10.09
B
10.39
7.59
17.69
100%
Mua
Bitcoin Cash / Litecoin
BCHLTC
Bitcoin Cash / Litecoin
-0.03
(-1.36%)
S
2.17
B
2.21
1.86
3.47
100%
Mua
Zcash / Ethereum
ZECETH
Zcash / Ethereum
0.0001
(0.24%)
S
0.0421
B
0.0436
0.03
0.07
100%
Mua
Zcash / Litecoin
ZECLTC
Zcash / Litecoin
-0.0061
(-0.59%)
S
1.0314
B
1.0671
0.64
1.73
100%
Mua
Zcash / Bitcoin Cash
ZECBCH
Zcash / Bitcoin Cash
0.0039
(0.83%)
S
0.4732
B
0.4896
0.19
0.62
100%
Mua
Zcash / Dash
ZECDASH
Zcash / Dash
-0.0033
(-0.25%)
S
1.3428
B
1.3893
0.63
1.91
100%
Mua
Zcash / Ripple
ZECXRP
Zcash / Ripple
4.1264
(3.47%)
S
123.0980
B
127.3590