Các cặp Tiền Điện tử

14 Tìm kiếm Kết quả
Tiền điện tử
Các cặp Tiền Điện tử
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
Ethereum / EOS
ETHEOS
Ethereum / EOS
0
(0%)
S
3156.77
B
3321.73
1159.10
3427.55
100%
Mua
Ethereum / Stellar
ETHXLM
Ethereum / Stellar
0
(0%)
S
20881.12
B
21373.27
10216.85
22209.00
100%
Mua
Ethereum / Bitcoin
ETHBTC
Ethereum / Bitcoin
0
(0%)
S
0.0532
B
0.0543
0.05
0.07
100%
Mua
Bitcoin / EOS
BTCEOS
Bitcoin / EOS
0
(0%)
S
58661.36
B
61821.41
16442.39
65718.92
100%
Mua
Bitcoin / Stellar
BTCXLM
Bitcoin / Stellar
0
(0%)
S
388435.47
B
397760.78
160502.77
405505.95
100%
Mua
EOS / Stellar
EOSXLM
EOS / Stellar
0
(0%)
S
6.35
B
6.71
3.99
15.51
100%
Mua
Bitcoin Cash / Litecoin
BCHLTC
Bitcoin Cash / Litecoin
0
(0%)
S
3.46
B
3.56
1.15
4.03
100%
Mua
Zcash / Ethereum
ZECETH
Zcash / Ethereum
0
(0%)
S
0.0094
B
0.0096
0.01
0.03
100%
Mua
Zcash / Litecoin
ZECLTC
Zcash / Litecoin
0
(0%)
S
0.3198
B
0.3282
0.27
0.53
100%
Mua
Zcash / Bitcoin Cash
ZECBCH
Zcash / Bitcoin Cash
0
(0%)
S
0.0911
B
0.0935
0.07
0.38
100%
Mua
Zcash / Dash
ZECDASH
Zcash / Dash
0
(0%)
S
0.7935
B
0.8152
0.51
1.01
100%
Mua
Zcash / Ripple
ZECXRP
Zcash / Ripple
0
(0%)
S
43.1308
B
44.2270
32.60
130.49
100%
Mua
Zcash / Stellar
ZECXLM
Zcash / Stellar
0
(0%)
S
198.5633
B
203.8105
160.08
559.76
100%
Mua
Ripple / Dash
XRPDASH
Ripple / Dash
0
(0%)
S
0.0182
B
0.0187
0.01
0.03
100%
Mua