Tiền tệ Vượt

63 Tìm kiếm Kết quả
Tiền điện tử
Tiền tệ Vượt
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
Bitcoin/Euro
BTCEUR
Bitcoin/Euro
0
(0%)
S
39610.72
B
40435.20
18400.60
44253.05
99%
Mua
Ethereum/Euro
ETHEUR
Ethereum/Euro
0
(0%)
S
2129.7942
B
2173.8891
1286.70
2448.45
100%
Mua
Ethereum / Pound
ETHGBP
Ethereum / Pound
0
(0%)
S
1818.47
B
1856.20
1133.11
2104.50
100%
Mua
Bitcoin / Pound
BTCGBP
Bitcoin / Pound
0
(0%)
S
33820.69
B
34526.02
16259.97
38091.97
100%
Mua
EOS / Pound
EOSGBP
EOS / Pound
0
(0%)
S
0.55
B
0.58
0.40
1.10
100%
Mua
Ripple / Pound
XRPGBP
Ripple / Pound
0
(0%)
S
0.3962
B
0.4050
0.29
0.70
100%
Mua
Ethereum / Japanese Yen
ETHJPY
Ethereum / Japanese Yen
0
(0%)
S
340853
B
347917
184884.00
388965.00
94%
Mua
Bitcoin / Japanese Yen
BTCJPY
Bitcoin / Japanese Yen
0
(0%)
S
6339320
B
6471401
2647395.00
7072999.00
100%
Mua
EOS / Japanese Yen
EOSJPY
EOS / Japanese Yen
0
(0%)
S
103.66
B
109.40
73.64
179.58
100%
Mua
Ripple / Japanese Yen
XRPJPY
Ripple / Japanese Yen
0
(0%)
S
74.26
B
75.92
46.73
127.67
100%
Mua
Bitcoin / Australian Dollar
BTCAUD
Bitcoin / Australian Dollar
0
(0%)
S
65603.05
B
66969.61
29741.15
72613.40
100%
Mua
Bitcoin / New Zealand Dollar
BTCNZD
Bitcoin / New Zealand Dollar
0
(0%)
S
70404.86
B
71875.03
32031.92
77942.54
100%
Mua
Bitcoin / Canadian Dollar
BTCCAD
Bitcoin / Canadian Dollar
0
(0%)
S
57531.40
B
58730.20
27106.43
64909.02
100%
Mua
Bitcoin / Swiss Franc
BTCCHF
Bitcoin / Swiss Franc
0
(0%)
S
37040.96
B
37812.82
18080.82
41349.73
100%
Mua
Ethereum/ Australian Dollar
ETHAUD
Ethereum/ Australian Dollar
0
(0%)
S
3527.35
B
3600.44
2069.95
4001.08
100%
Mua
Ethereum/ New Zealand Dollar
ETHNZD
Ethereum/ New Zealand Dollar
0
(0%)
S
3785.54
B
3864.17
2233.11
4291.50
100%
Mua
Ethereum/ Canadian Dollar
ETHCAD
Ethereum/ Canadian Dollar
0
(0%)
S
3093.36
B
3157.47
1886.80
3591.86
100%
Mua
Ethereum/ Swiss Franc
ETHCHF
Ethereum/ Swiss Franc
0
(0%)
S
1991.62
B
2032.90
1264.62
2284.76
100%
Mua
Ripple / Euro
XRPEUR
Ripple / Euro
0
(0%)
S
0.4640
B
0.4744
0.33
0.83
99%
Mua
Ripple/ Australian Dollar
XRPAUD
Ripple/ Australian Dollar
0
(0%)
S
0.7685
B
0.7857
0.52
1.35
100%
Mua
Ripple/ New Zealand Dollar
XRPNZD
Ripple/ New Zealand Dollar
0
(0%)
S
0.8248
B
0.8432
0.57
1.45
100%
Mua
Ripple/ Canadian Dollar
XRPCAD
Ripple/ Canadian Dollar
0
(0%)
S
0.6740
B
0.6890
0.48
1.22
100%
Mua
Ripple/ Swiss Franc
XRPCHF
Ripple/ Swiss Franc
0
(0%)
S
0.4339
B
0.4436
0.32
0.80
100%
Mua
Ethereum Classic / Euro
ETCEUR
Ethereum Classic / Euro
0
(0%)
S
23.37
B
23.95
11.59
29.17
100%
Mua
Ethereum Classic / Pound
ETCGBP
Ethereum Classic / Pound
0
(0%)
S
19.95
B
20.45
9.91
25.09
100%
Mua
Ethereum Classic / Australian Dollar
ETCAUD
Ethereum Classic / Australian Dollar
0
(0%)
S
38.70
B
39.66
18.48
47.77
100%
Mua
Ethereum Classic / New Zealand Dollar
ETCNZD
Ethereum Classic / New Zealand Dollar
0
(0%)
S
41.53
B
42.57
20.33
51.22
100%
Mua
Ethereum Classic / Canadian Dollar
ETCCAD
Ethereum Classic / Canadian Dollar
0
(0%)
S
33.94
B
34.78
16.63
42.71
100%
Mua
Ethereum Classic / Swiss Franc
ETCCHF
Ethereum Classic / Swiss Franc
0
(0%)
S
21.85
B
22.39
11.26
27.27
98%
Mua
Ethereum Classic / Japanese Yen
ETCJPY
Ethereum Classic / Japanese Yen
0
(0%)
S
3739.42
B
3832.49
1737.22
4636.49
100%
Mua
Bitcoin Cash / Euro
BCHEUR
Bitcoin Cash / Euro
0
(0%)
S
219.23
B
224.38
83.23
299.85
100%
Mua
Bitcoin Cash / Pound
BCHGBP
Bitcoin Cash / Pound
0
(0%)
S
187.19
B
191.59
71.11
257.46
100%
Mua
Bitcoin Cash / Australian Dollar
BCHAUD
Bitcoin Cash / Australian Dollar
0
(0%)
S
363.09
B
371.63
132.67
490.87
100%
Mua
Bitcoin Cash / New Zealand Dollar
BCHNZD
Bitcoin Cash / New Zealand Dollar
0
(0%)
S
389.67
B
398.85
145.97
533.34
100%
Mua
Bitcoin Cash / Canadian Dollar
BCHCAD
Bitcoin Cash / Canadian Dollar
0
(0%)
S
318.42
B
325.91
119.38
433.06
100%
Mua
Bitcoin Cash / Swiss Franc
BCHCHF
Bitcoin Cash / Swiss Franc
0
(0%)
S
205.01
B
209.82
80.81
292.88
100%
Mua
Bitcoin Cash / Japanese Yen
BCHJPY
Bitcoin Cash / Japanese Yen
0
(0%)
S
35086
B
35911
12471.00
47257.00
100%
Mua
Litecoin/ Euro
LTCEUR
Litecoin/ Euro
0
(0%)
S
62.48
B
63.90
51.92
104.73
100%
Mua
Litecoin/ Pound
LTCGBP
Litecoin/ Pound
0
(0%)
S
53.34
B
54.56
44.27
90.00
100%
Mua
Litecoin/ Australian Dollar
LTCAUD
Litecoin/ Australian Dollar
0
(0%)
S
103.47
B
105.84
87.42
171.66
100%
Mua
Litecoin/ New Zealand Dollar
LTCNZD
Litecoin/ New Zealand Dollar
0
(0%)
S
111.05
B
113.59
94.22
186.25
100%
Mua
Litecoin/ Canadian Dollar
LTCCAD
Litecoin/ Canadian Dollar
0
(0%)
S
90.74
B
92.82
76.46
151.39
100%
Mua
Litecoin/ Swiss Franc
LTCCHF
Litecoin/ Swiss Franc
0
(0%)
S
58.42
B
59.76
49.57
102.31
100%
Mua
Litecoin/ Japanese Yen
LTCJPY
Litecoin/ Japanese Yen
0
(0%)
S
9998.65
B
10227.17
8230.86
16513.79
100%
Mua
Stellar / Pound
XLMGBP
Stellar / Pound
0
(0%)
S
0.0861
B
0.0881
0.06
0.15
99%
Mua
Stellar / Japanese Yen
XLMJPY
Stellar / Japanese Yen
0
(0%)
S
16.14
B
16.51
10.11
26.66
100%
Mua
Stellar / Euro
XLMEUR
Stellar / Euro
0
(0%)
S
0.1008
B
0.1031
0.07
0.17
100%
Mua
Zcash / Pound
ZECGBP
Zcash / Pound
0
(0%)
S
17.3108
B
17.7215
14.59
42.40
100%
Mua
Zcash / Japanese Yen
ZECJPY
Zcash / Japanese Yen
0
(0%)
S
3244.71
B
3321.65
2677.19
6844.82
100%
Mua
Zcash / Euro
ZECEUR
Zcash / Euro
0
(0%)
S
20.2743
B
20.7546
16.96
47.75
100%
Mua