Tiền tệ

49 Tìm kiếm Kết quả
Tiền tệ
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
USD/CHF
USDCHF
0.00177
(0.19%)
S
0.91523
B
0.91538
0.91
1.01
89%
Mua
GBP/USD
GBPUSD
-0.00545
(-0.44%)
S
1.23275
B
1.23296
1.03
1.32
60%
Bán
EUR/USD
EURUSD
-0.00670
(-0.61%)
S
1.08378
B
1.08388
0.95
1.11
51%
Bán
USD/JPY
USDJPY
0.091
(0.07%)
S
132.753
B
132.767
121.62
151.94
50%
Mua
CAD/CHF
CADCHF
0.00232
(0.34%)
S
0.67700
B
0.67742
0.66
0.78
69%
Mua
GBP/CAD
GBPCAD
-0.0080
(-0.48%)
S
1.6661
B
1.6666
1.41
1.69
52%
Mua
AUD/USD
AUDUSD
-0.00297
(-0.44%)
S
0.66801
B
0.66811
0.62
0.77
65%
Mua
EUR/CHF
EURCHF
-0.00406
(-0.41%)
S
0.99179
B
0.99225
0.94
1.05
68%
Mua
USD/CAD
USDCAD
-0.00078
(-0.06%)
S
1.35154
B
1.35170
1.24
1.40
76%
Mua
USD/MXN
USDMXN
-0.05839
(-0.32%)
S
18.02930
B
18.03340
17.90
21.05
91%
Mua
NZD/USD
NZDUSD
-0.00123
(-0.20%)
S
0.62488
B
0.62515
0.55
0.70
65%
Mua
GBP/JPY
GBPJPY
-0.622
(-0.38%)
S
163.656
B
163.690
148.58
172.12
72%
Bán
EUR/GBP
EURGBP
-0.00128
(-0.15%)
S
0.87905
B
0.87918
0.82
0.93
65%
Mua
CHF/JPY
CHFJPY
-0.007
(>-0.01%)
S
145.012
B
145.076
127.48
151.45
81%
Bán
EUR/AUD
EURAUD
-0.00236
(-0.15%)
S
1.62201
B
1.62270
1.43
1.63
75%
Bán
USD/CNH
USDCNH
-0.00075
(-0.01%)
S
6.87328
B
6.87422
6.35
7.37
63%
Mua
CAD/JPY
CADJPY
0.132
(0.13%)
S
98.193
B
98.256
94.04
110.50
68%
Bán
EUR/JPY
EURJPY
-0.801
(-0.55%)
S
143.878
B
143.901
132.65
148.40
75%
Bán
EUR/CAD
EURCAD
-0.00886
(-0.60%)
S
1.46455
B
1.46527
1.29
1.49
53%
Mua
GBP/AUD
GBPAUD
0.00132
(0.07%)
S
1.84525
B
1.84564
1.59
1.85
76%
Bán
AUD/CAD
AUDCAD
-0.00424
(-0.47%)
S
0.90274
B
0.90316
0.86
0.95
74%
Mua
EUR/NOK
EURNOK
0.04010
(0.35%)
S
11.34944
B
11.35351
9.43
11.48
76%
Bán
GBP/CHF
GBPCHF
-0.00073
(-0.06%)
S
1.12823
B
1.12865
1.02
1.24
66%
Mua
NZD/JPY
NZDJPY
-0.103
(-0.12%)
S
82.957
B
82.999
79.44
88.15
63%
Bán
NZD/CAD
NZDCAD
-0.00194
(-0.23%)
S
0.84455
B
0.84497
0.76
0.88
52%
Mua
USD/TRY
USDTRY
0.00230
(0.01%)
S
19.17255
B
19.19636
14.54
19.19
71%
Mua
USD/ZAR
USDZAR
-0.01559
(-0.09%)
S
17.79491
B
17.80120
14.44
18.72
57%
Mua
AUD/JPY
AUDJPY
-0.329
(-0.37%)
S
88.681
B
88.701
86.05
98.60
62%
Bán
EUR/HUF
EURHUF
0.579
(0.15%)
S
379.840
B
380.220
364.76
433.95
91%
Mua
USD/HUF
USDHUF
2.290
(0.66%)
S
350.450
B
350.830
329.45
449.81
95%
Mua
AUD/NZD
AUDNZD
-0.00252
(-0.24%)
S
1.06869
B
1.06910
1.05
1.15
79%
Mua
EUR/SEK
EURSEK
-0.03040
(-0.27%)
S
11.25025
B
11.25434
10.21
11.48
57%
Bán
NZD/CHF
NZDCHF
0.00105
(0.18%)
S
0.57185
B
0.57230
0.55
0.65
66%
Mua
AUD/CHF
AUDCHF
-0.00032
(-0.05%)
S
0.61128
B
0.61169
0.60
0.71
80%
Mua
USD/PLN
USDPLN
0.03179
(0.74%)
S
4.31569
B
4.31850
4.19
5.06
74%
Mua
EUR/NZD
EURNZD
-0.00669
(-0.38%)
S
1.73386
B
1.73433
1.56
1.75
67%
Bán
USD/SGD
USDSGD
0.00373
(0.28%)
S
1.33112
B
1.33150
1.30
1.45
83%
Mua
EUR/PLN
EURPLN
0.00453
(0.10%)
S
4.67763
B
4.68064
4.56
4.89
69%
Mua
USD/CZK
USDCZK
0.0867
(0.40%)
S
21.6407
B
21.6704
21.47
25.87
98%
Mua
GBP/NZD
GBPNZD
-0.00421
(-0.21%)
S
1.97226
B
1.97280
1.81
2.03
58%
Bán
USD/NOK
USDNOK
0.08870
(0.85%)
S
10.47380
B
10.47559
8.64
11.01
59%
Bán
CHF/HUF
CHFHUF
3.169
(0.83%)
S
382.812
B
383.326
355.19
448.07
88%
Mua
NOK/SEK
NOKSEK
-0.00102
(-0.10%)
S
0.99004
B
0.99242
0.97
1.10
90%
Mua
GBP/HUF
GBPHUF
2.582
(0.60%)
S
432.024
B
432.570
416.47
502.50
89%
Mua
ZAR/JPY
ZARJPY
0.017
(0.23%)
S
7.454
B
7.463
7.02
8.81
67%
Mua
USD/SEK
USDSEK
0.02781
(0.27%)
S
10.38031
B
10.38335
9.34
11.50
68%
Mua
USD/HKD
USDHKD
0.00007
(<0.01%)
S
7.84963
B
7.85024
7.76
7.85
79%
Mua
USD/RUB
USDRUB
4.415
(4.15%)
S
110.688
B
115.283
USD/RON
USDRON
0.02650
(0.58%)
S
4.56022
B
4.57041
4.42
5.19