Chỉ số

20 Tìm kiếm Kết quả
Chỉ số
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
NASDAQ100 Index
NSDQ100
NASDAQ100 Index
19.90
(0.16%)
S
12584.50
B
12586.90
10431.45
15263.65
68%
Mua
SPX500 Index
SPX500
SPX500 Index
2.00
(0.05%)
S
3940.46
B
3941.21
3490.42
4637.32
81%
Mua
GER40 Index
GER40
GER40 Index
0
(0%)
S
15106.05
B
15115.05
11806.18
15708.03
54%
Bán
Russell 2000 Index
RTY
Russell 2000 Index
0.750
(0.04%)
S
1731.800
B
1732.300
1630.10
2010.35
68%
Mua
DJ30 Index
DJ30
DJ30 Index
-5.50
(-0.02%)
S
32069.25
B
32075.25
28586.15
35488.40
70%
Mua