Paris

125 Tìm kiếm Kết quả
Cổ phiếu
Paris
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
Accor S.A.
AC.PA
Accor S.A.
0.57
(1.73%)
S
33.74
B
33.86
22.93
35.42
99%
Mua
Credit Agricole S.A.
ACA.PA
Credit Agricole S.A.
0.214
(1.76%)
S
12.391
B
12.431
9.29
12.40
98%
Mua
Groupe ADP
ADP.PA
Groupe ADP
2.50
(2.20%)
S
115.53
B
115.97
99.20
147.48
100%
Mua
Air France-KLM
AF.PA
Air France-KLM
0.5400
(4.49%)
S
12.5491
B
12.5889
10.03
18.59
100%
Mua
Air Liquide SA
AI.PA
Air Liquide SA
-0.72
(-0.41%)
S
173.20
B
173.74
131.66
174.92
99%
Mua
AIRBUS SE
AIR.PA
AIRBUS SE
2.06
(1.51%)
S
138.19
B
138.65
106.88
139.05
99%
Mua
Arkema
AKE.PA
Arkema
0.34
(0.37%)
S
91.72
B
92.02
78.36
99.61
99%
Mua
ALD S.A.
ALD.PA
ALD S.A.
-0.045
(-0.68%)
S
6.595
B
6.625
5.90
13.06
100%
Mua
Alstom SA
ALO.PA
Alstom SA
0.425
(3.79%)
S
11.603
B
11.647
11.00
28.37
99%
Mua
Dassault Aviation SA
AM.PA
Dassault Aviation SA
-0.50
(-0.27%)
S
181.03
B
181.87
148.48
191.61
100%
Mua
Amundi SA
AMUN.PA
Amundi SA
0.40
(0.70%)
S
57.61
B
57.89
47.23
64.60
100%
Mua
Argan SA
ARG.PA
Argan SA
0.10
(0.13%)
S
78.28
B
78.72
60.51
88.60
100%
Mua
Alten SA
ATE.PA
Alten SA
1.30
(1.03%)
S
127.71
B
128.29
104.34
160.86
99%
Mua
Atos SE
ATO.PA
Atos SE
0.166
(2.88%)
S
5.915
B
5.939
3.92
15.71
100%
Mua
Societe BIC SA
BB.PA
Societe BIC SA
-0.55
(-0.90%)
S
60.46
B
60.74
50.77
69.05
99%
Mua
Beneteau SA
BEN.PA
Beneteau SA
0.04
(0.35%)
S
11.44
B
11.50
10.78
17.44
100%
Mua