Hàng Tiêu dùng

1,408 Tìm kiếm Kết quả
Cổ phiếu
Hàng Tiêu dùng
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
Galaxy Entertainment Group Ltd
00027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd
0
(0%)
S
42.79
B
42.96
37.64
59.66
99%
Mua
Geely Automobile Holdings Ltd
00175.HK
Geely Automobile Holdings Ltd
0
(0%)
S
8.13
B
8.16
7.23
12.42
100%
Mua
Tingyi Cayman Islands Holding
00322.HK
Tingyi Cayman Islands Holding
0
(0%)
S
8.10
B
8.14
7.06
14.48
98%
Mua
SJM Holdings Ltd
00880.HK
SJM Holdings Ltd
0
(0%)
S
2.3764
B
2.3936
2.13
4.31
100%
Mua
China Southern Airlines Co Ltd
01055.HK
China Southern Airlines Co Ltd
0
(0%)
S
2.8957
B
2.9244
2.72
5.98
100%
Mua
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
01093.HK
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
0
(0%)
S
6.15
B
6.18
5.19
9.05
100%
Mua
Brilliance China Automotive
01114.HK
Brilliance China Automotive
0
(0%)
S
3.8642
B
3.8858
2.76
4.86
100%
Mua
Wynn Macau Ltd
01128.HK
Wynn Macau Ltd
0
(0%)
S
6.5302
B
6.5598
5.49
9.12
99%
Mua
Sino Biopharmaceutical Ltd
01177.HK
Sino Biopharmaceutical Ltd
0
(0%)
S
2.9556
B
2.9745
2.57
4.71
100%
Mua
BYD Co Ltd
01211.HK
BYD Co Ltd
0
(0%)
S
180.43
B
181.07
167.45
279.78
100%
Mua
Sands China Ltd
01928.HK
Sands China Ltd
0
(0%)
S
22.22
B
22.33
18.71
31.30
100%
Mua
ANTA Sports Products Ltd
02020.HK
ANTA Sports Products Ltd
0
(0%)
S
70.69
B
71.01
60.06
118.12
100%
Mua
Shanghai Fosun Pharmaceutical
02196.HK
Shanghai Fosun Pharmaceutical
0
(0%)
S
13.76
B
13.82
12.96
25.01
99%
Mua
Wuxi Biologics Cayman Inc
02269.HK
Wuxi Biologics Cayman Inc
0
(0%)
S
18.09
B
18.17
16.26
66.70
99%
Mua
Shenzhou International Group
02313.HK
Shenzhou International Group
0
(0%)
S
68.50
B
68.75
60.71
99.35
99%
Mua
China Mengniu Dairy Co Ltd
02319.HK
China Mengniu Dairy Co Ltd
0
(0%)
S
18.55
B
18.65
15.98
38.24
99%
Mua
Dongfeng Motor Group
0489.HK
Dongfeng Motor Group
0
(0%)
S
3.1752
B
3.2048
2.86
4.69
100%
Mua
Haidilao International Holding
06862.HK
Haidilao International Holding
0
(0%)
S
13.12
B
13.18
11.92
23.86
100%
Mua
<