Cổ phiếu

Tài chính

566 Tìm kiếm Kết quả
Cổ phiếu
Tài chính
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
Hang Seng Bank Ltd
00011.HK
Hang Seng Bank Ltd
-0.50
(-0.39%)
S
126.79
B
127.11
122.89
169.25
95%
Mua
Sun Hung Kai Properties Ltd
00016.HK
Sun Hung Kai Properties Ltd
-0.35
(-0.37%)
S
95.26
B
95.49
87.02
114.30
97%
Mua
New World Development Co Ltd
00017.HK
New World Development Co Ltd
-0.65
(-2.39%)
S
26.53
B
26.62
25.38
37.72
99%
Mua
Hong Kong Exchanges & Clearing
00388.HK
Hong Kong Exchanges & Clearing
-0.40
(-0.12%)
S
346.69
B
347.51
313.72
514.04
99%
Mua
China Taiping Insurance Holdin
00966.HK
China Taiping Insurance Holdin
-0.15
(-1.83%)
S
8.04
B
8.07
7.77
12.97
100%
Mua
CK Asset Holdings Ltd
01113.HK
CK Asset Holdings Ltd
-0.25
(-0.46%)
S
54.30
B
54.45
41.61
56.80
98%
Mua
New China Life Insurance Co Ltd
01336.HK
New China Life Insurance Co Ltd
-0.60
(-3.20%)
S
18.14
B
18.22
17.80
25.08
100%
Mua
BOC Hong Kong Holdings Ltd
02388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd
-0.34
(-1.22%)
S
27.48
B
27.62
22.18
32.67
98%
Mua
China Evergrande Group
03333.HK
China Evergrande Group
0.1099
(7.24%)
S
1.6285
B
1.6415
1.17
5.70
100%
Mua
China International Capital Co
03908.HK
China International Capital Co
-0.26
(-1.77%)
S
14.45
B
14.49
13.01
23.73
98%
Mua
ZhongAn Online P&C Insurance
06060.HK
ZhongAn Online P&C Insurance
0.15
(0.72%)
S
20.93
B
21.02
18.18
39.11
100%
Mua
Fosun International
0656.HK
Fosun International
-0.07
(-1.18%)
S
5.87
B
5.91
5.61
10.53
99%
Mua
Haitong Securities Co Ltd
06837.HK
Haitong Securities Co Ltd
-0.0799
(-1.48%)
S
5.3352
B
5.3548
5.05
7.79
100%
Mua
China Overseas Land & Investment
0688.HK
China Overseas Land & Investment
-0.26
(-1.32%)
S
19.48
B
19.54
15.43
27.13
99%
Mua
China Galaxy Securities Co Ltd
06881.HK
China Galaxy Securities Co Ltd
-0.0499
(-1.22%)
S
4.0464
B
4.0637
3.75
4.87
99%
Mua
Huatai Securities Co Ltd
06886.HK
Huatai Securities Co Ltd
-0.10
(-0.94%)
S
10.59
B
10.63
9.68
14.27
100%
Mua
China Construction Bank
0939.HK
China Construction Bank
-0.0299
(-0.60%)
S
4.9356
B
4.9545
4.81
6.21
97%
Mua
China Citic Bank
0998.HK
China Citic Bank
-0.0400
(-1.20%)
S
3.2870
B
3.3030
3.20
4.06
99%
Mua
Hang Lung Properties Ltd
101.HK
Hang Lung Properties Ltd
-0.14
(-1.05%)
S
13.25
B
13.29
13.11
21.53
100%
Mua
China Resources Land
1109.HK
China Resources Land
-0.45
(-1.49%)
S
29.67
B
29.78
26.63
41.01
98%
Mua
Henderson Land Development Co Ltd
12.HK
Henderson Land Development Co Ltd
-0.29
(-1.03%)
S
27.73
B
27.83
26.63
36.62
98%
Mua
Agricultural Bank of China
1288.HK
Agricultural Bank of China
-0.0200
(-0.77%)
S
2.5777
B
2.5923
2.50
3.13
99%
Mua
AIA Group Ltd
1299.HK
AIA Group Ltd
-0.25
(-0.32%)
S
77.33
B
77.52
70.09
98.51
100%
Mua
People's Insurance Company (Group) of China
1339.HK
People's Insurance Company (Group) of China
-0.0200
(-0.86%)
S
2.2979
B
2.3121
2.18
2.67
99%
Mua
China Cinda Asset Management Co Ltd
1359.HK
China Cinda Asset Management Co Ltd
-0.0100
(-0.94%)
S
1.0590
B
1.0710
1.02
1.58
100%
Mua
Industrial And Commercial Bank of China
1398.HK
Industrial And Commercial Bank of China
-0.0200
(-0.49%)
S
4.0863
B
4.1037
4.00
4.94
99%
Mua
Yuzhou Properties Co Ltd
1628.HK
Yuzhou Properties Co Ltd
-0.0100
(-2.70%)
S
0.3597
B
0.3653
0.34
1.67
100%
Mua
China SCE Property Holdings Ltd
1966.HK
China SCE Property Holdings Ltd
-0.0200
(-2.90%)
S
0.6694
B
0.6806
0.63
3.17
100%
Mua
China Minsheng Bank
1988.HK
China Minsheng Bank
-0.0300
(-1.16%)
S
2.5577
B
2.5723
2.50
3.40
99%
Mua
Wharf Real Estate Investment Co Ltd
1997.HK
Wharf Real Estate Investment Co Ltd
-0.25
(-0.67%)
S
37.22
B
37.38
32.47
45.71
98%
Mua
Country Garden
2007.HK
Country Garden
-0.0999
(-4.15%)
S
2.3079
B
2.3221
2.27
8.83
100%
Mua
Ping An Insurance
2318.HK
Ping An Insurance
-0.75
(-1.67%)
S
44.11
B
44.29
43.21
69.59
100%
Mua
Picc Property And Casualty
2328.HK
Picc Property And Casualty
-0.0599
(-0.78%)
S
7.5832
B
7.6168
6.04
8.59
97%
Mua
China Pacific Insurance
2601.HK
China Pacific Insurance
-0.17
(-1.02%)
S
16.49
B
16.55
15.67
26.08
99%
Mua
China Life Insurance (HK)
2628.HK
China Life Insurance (HK)
-0.28
(-2.38%)
S
11.47
B
11.51
10.85
15.01
99%
Mua
Bank of Communications
3328.HK
Bank of Communications
-0.0500
(-1.07%)
S
4.6358
B
4.6542
4.35
5.71
99%
Mua
China Merchants Bank
3968.HK
China Merchants Bank
-0.75
(-1.81%)
S
40.76
B
40.94
39.26
70.64
96%
Mua
Bank of China
3988.HK
Bank of China
-0.0100
(-0.36%)
S
2.7675
B
2.7825
2.68
3.19
98%
Mua
3i Infrastructure PLC
3IN.L
3i Infrastructure PLC
0
(0%)
S
348.19
B
349.81
301.73
367.17
96%
Mua
CITIC Securities Co Ltd
6030.HK
CITIC Securities Co Ltd
-0.36
(-2.17%)
S
16.23
B
16.31
15.31
21.73
100%
Mua
Fortune Real Estate Investment Trust
778.HK
Fortune Real Estate Investment Trust
-0.0100
(-0.15%)
S
6.8139
B
6.8361
6.31
8.80
95%
Mua
Link REIT
823.HK
Link REIT
-0.55
(-0.83%)
S
65.69
B
65.86
59.65
74.33
99%
Mua
Sino Land Co Ltd
83.HK
Sino Land Co Ltd
-0.04
(-0.34%)
S
11.81
B
11.85
9.20
12.39
93%
Mua
American Assets Trust Inc
AAT
American Assets Trust Inc
0.19
(0.63%)
S
30.53
B
30.65
27.87
40.58
98%
Mua
Ameris Bancorp
ABCB
Ameris Bancorp
-0.01
(-0.02%)
S
49.60
B
49.75
38.14
55.71
98%
Mua
abrdn PLC
ABDN.L
abrdn PLC
0.10
(0.06%)
S
175.79
B
176.21
148.72
284.24
99%
Mua
ABN AMRO Group NV
ABN.NV
ABN AMRO Group NV
-0.16
(-1.49%)
S
10.57
B
10.59
9.10
15.35
99%
Mua
Arbor Realty Trust Inc
ABR
Arbor Realty Trust Inc
-0.07
(-0.44%)
S
15.64
B
15.69
12.16
20.74
100%
Mua
Credit Agricole S.A.
ACA.PA
Credit Agricole S.A.
-0.12
(-1.19%)
S
9.99
B
10.01
8.08
14.25
99%
Mua
Arch Capital Group Ltd.
ACGL
Arch Capital Group Ltd.
-0.10
(-0.21%)
S
46.88
B
47.00
37.44
50.73
100%
Mua