Chăm sóc Sức khỏe

93 Tìm kiếm Kết quả
Cổ phiếu
Chăm sóc Sức khỏe
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
Agilent Technologies Inc
A
Agilent Technologies Inc
0.66
(0.51%)
S
129.56
B
130.02
96.63
159.82
100%
Mua
AbbVie Inc
ABBV
AbbVie Inc
1.00
(0.68%)
S
147.37
B
147.84
130.79
167.80
100%
Mua
Abbott Laboratories
ABT
Abbott Laboratories
-0.32
(-0.30%)
S
104.62
B
104.95
89.54
115.65
100%
Mua
Aurora Cannabis Inc
ACB
Aurora Cannabis Inc
-0.0011
(-0.23%)
S
0.4714
B
0.5130
0.3900
1.19
100%
Mua
Carl Zeiss Meditec AG
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG
-0.03
(-0.03%)
S
85.89
B
86.21
72.47
142.49
100%
Mua
Agenus Inc
AGEN
Agenus Inc
0.0201
(2.57%)
S
0.8024
B
0.8425
0.5975
3.04
100%
Mua
Air Liquide SA
AI.PA
Air Liquide SA
0.36
(0.21%)
S
173.64
B
174.18
131.66
174.92
99%
Mua
Allovir Inc
ALVR
Allovir Inc
0.07
(3.10%)
S
2.33
B
2.38
1.28
7.33
99%
Mua
Amgen Inc
AMGN
Amgen Inc
3.47
(1.29%)
S
272.82
B
273.82
211.38
287.55
100%
Mua
Amplifon
AMP.MI
Amplifon
-0.26
(-0.93%)
S
27.63
B
27.72
24.38
36.18
99%
Mua
Atai Life Sciences N.V.
ATAI
Atai Life Sciences N.V.
-0.03
(-2.61%)
S
1.12
B
1.17
1.00
3.34
99%
Mua