Dịch vụ

529 Tìm kiếm Kết quả
Cổ phiếu
Dịch vụ
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
CK Hutchison Holdings Ltd
00001.HK
CK Hutchison Holdings Ltd
0
(0%)
S
41.29
B
41.46
37.69
54.37
99%
Mua
Swire Pacific Ltd
00019.HK
Swire Pacific Ltd
0
(0%)
S
61.16
B
61.39
48.28
67.35
99%
Mua
ZTE Corp
00763.HK
ZTE Corp
0
(0%)
S
14.32
B
14.40
13.30
32.20
99%
Mua
Meituan Class B
03690.HK
Meituan Class B
0
(0%)
S
69.10
B
69.35
61.06
168.85
100%
Mua
Tencent
0700.HK
Tencent
0
(0%)
S
289.76
B
290.84
259.61
396.40
100%
Mua
China Telecom
0728.HK
China Telecom
0
(0%)
S
4.0539
B
4.0761
3.32
4.56
100%
Mua
China Unicom HK
0762.HK
China Unicom HK
0
(0%)
S
5.3819
B
5.4081
4.44
6.56
99%
Mua
Weimob Inc
2013.HK
Weimob Inc
0
(0%)
S
1.7773
B
1.7927
1.60
6.11
100%
Mua
JD.com Inc
9618.HK
JD.com Inc
0
(0%)
S
92.41
B
92.74
81.43
225.66
100%
Mua
Alibaba Group Holding Ltd (Hong Kong)
9988.HK
Alibaba Group Holding Ltd (Hong Kong)
0
(0%)
S
75.89
B
76.16
64.50
108.24
100%
Mua
Airtel Africa Plc
AAF.L
Airtel Africa Plc
0
(0%)
S
107.04
B
107.46
103.74
132.20
100%
Mua
American Airlines Group Inc
AAL
American Airlines Group Inc
0
(0%)
S
14.87
B
14.94
10.84
19.04
100%
Mua
Advance Auto Parts Inc
AAP
Advance Auto Parts Inc
0
(0%)
S
66.25
B
66.53
47.63
154.74
99%
Mua
Asbury Automotive Group Inc
ABG
Asbury Automotive Group Inc
0
(0%)
S
209.27
B
210.62
177.38
255.17
100%
Mua
ABM Industries Inc
ABM
ABM Industries Inc
0
(0%)
S
40.59
B
40.78
37.54
52.75
100%
Mua
Airbnb Inc
ABNB
Airbnb Inc
0
(0%)
S
144.33
B
144.78
103.39
154.66
100%
Mua
Accor S.A.
AC.PA
Accor S.A.
0
(0%)
S
36.89
B
37.02
27.84
37.27
99%
Mua
AECOM
ACM
AECOM
0
(0%)
S
88.35
B
88.68
74.34
93.68
98%
Mua
Accenture PLC
ACN
Accenture PLC
0
(0%)
S
363.95
B
365.29
242.44
374.71
100%
Mua
Adevinta ASA
ADE.OL
Adevinta ASA
0
(0%)
S
112.13
B
112.87
63.90
113.63
100%
Mua
Adecco Group AG
ADEN.ZU
Adecco Group AG
0
(0%)
S
37.53
B
37.66
27.05
42.12
100%
Mua
ADTRAN Holdings Inc
ADTN
ADTRAN Holdings Inc
0
(0%)
S
6.55
B
6.58
5.97
7.65
100%
Mua
Adtran Networks SE
ADV.DE
Adtran Networks SE
0
(0%)
S
19.97
B
20.13
19.04
23.29
100%
Mua