Tiện ích

158 Tìm kiếm Kết quả
Cổ phiếu
Tiện ích
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
CLP Holdings Ltd
00002.HK
CLP Holdings Ltd
0.65
(1.11%)
S
59.41
B
59.64
54.52
63.80
100%
Mua
Power Assets Holdings Ltd
00006.HK
Power Assets Holdings Ltd
0.65
(1.62%)
S
40.79
B
40.96
36.05
46.63
100%
Mua
Kunlun Energy Co Ltd
00135.HK
Kunlun Energy Co Ltd
0.1398
(2.03%)
S
7.0195
B
7.0506
5.44
7.73
99%
Mua
China Everbright Environment Group Ltd
00257.HK
China Everbright Environment Group Ltd
0.0400
(1.63%)
S
2.4963
B
2.5138
2.45
3.72
99%
Mua
China Gas Holdings Ltd
00384.HK
China Gas Holdings Ltd
0.16
(2.23%)
S
7.33
B
7.36
6.79
12.94
100%
Mua
Sinopec Engineering Group Co
02386.HK
Sinopec Engineering Group Co
0.0399
(1.01%)
S
3.9940
B
4.0160
3.24
4.51
100%
Mua
ENN Energy Holdings Ltd
02688.HK
ENN Energy Holdings Ltd
1.00
(1.99%)
S
51.22
B
51.43
49.97
126.61
99%
Mua
Huaneng Power International Inc (HK)
0902.HK
Huaneng Power International Inc (HK)
0.0299
(0.75%)
S
4.0339
B
4.0561
3.04
5.26
99%
Mua
China Longyuan
0916.HK
China Longyuan
0.08
(1.46%)
S
5.57
B
5.60
5.39
11.68
99%
Mua
CGN Power Co Ltd
1816.HK
CGN Power Co Ltd
-0.0100
(-0.54%)
S
1.8372
B
1.8528
1.76
2.19
100%
Mua
1&1 AG
1U1.DE
1&1 AG
0.20
(1.22%)
S
16.54
B
16.64
9.17
17.61
99%
Mua
Hong Kong & China Gas Co Ltd
3.HK
Hong Kong & China Gas Co Ltd
0.07
(1.33%)
S
5.32
B
5.35
5.24
8.23
100%
Mua
A2A Group
A2A.MI
A2A Group
0.0115
(0.59%)
S
1.9551
B
1.9614
1.22
2.00
99%
Mua
ACEA S.p.A.
ACE.MI
ACEA S.p.A.
-0.13
(-1.00%)
S
12.78
B
12.84
10.07
14.59
100%
Mua
Ameren Corp
AEE
Ameren Corp
-0.81
(-1.03%)
S
77.62
B
77.88
69.59
92.27
100%
Mua
American Electric Power Inc
AEP
American Electric Power Inc
-0.82
(-1.02%)
S
79.17
B
79.43
69.76
100.14
100%
Mua
AESI Holdings Inc
AESI
AESI Holdings Inc
-0.28
(-1.57%)
S
17.48
B
17.56
14.98
24.53
99%
Mua
AGL Energy Limited
AGL.ASX
AGL Energy Limited
0.12
(1.34%)
S
9.07
B
9.10
6.72
12.42
100%
Mua
Avangrid Inc
AGR.US
Avangrid Inc
-0.04
(-0.13%)
S
31.78
B
31.90
27.40
44.69
100%
Mua
Albemarle Corporation
ALB
Albemarle Corporation
-6.72
(-5.60%)
S
113.08
B
113.45
111.83
292.15
100%
Mua
Ampol Limited
ALD.ASX
Ampol Limited
0.56
(1.64%)
S
34.65
B
34.76
26.45
35.40
100%
Mua
ALLETE Inc
ALE
ALLETE Inc
4.51
(8.02%)
S
60.68
B
60.92
49.20
66.75
100%
Mua
Ameresco Inc
AMRC
Ameresco Inc
-2.01
(-6.21%)
S
30.30
B
30.42
18.11
66.57
99%
Mua
Acciona
ANA.MC
Acciona
0.82
(0.62%)
S
132.60
B
133.10
111.78
190.81
99%
Mua
Corporación Acciona Energías Renovables S.A.
ANE.MC
Corporación Acciona Energías Renovables S.A.
-0.56
(-2.02%)
S
27.20
B
27.34
22.50
38.98
100%
Mua
Algonquin Power & Utilities Corp
AQN
Algonquin Power & Utilities Corp
-0.17
(-2.67%)
S
6.17
B
6.20
4.89
9.12
100%
Mua
Alerion Clean Power S.p.A
ARN.MI
Alerion Clean Power S.p.A
0
(0%)
S
23.91
B
24.64
21.37
35.40
100%
Mua
Tatneft OAO-ADR
ATADL.L
Tatneft OAO-ADR
0
(0%)
S
1.98
B
2.00
99%
Mua
Atmos Energy Corp
ATO
Atmos Energy Corp
-1.04
(-0.90%)
S
113.69
B
114.10
100.84
125.06
100%
Mua
Avista Corporation
AVA
Avista Corporation
-0.43
(-1.22%)
S
34.68
B
34.85
30.35
45.21
93%
Mua
American Water Works Co Inc
AWK
American Water Works Co Inc
-1.76
(-1.32%)
S
131.13
B
131.67
113.78
162.28
100%
Mua
American States Water Company
AWR
American States Water Company
-1.06
(-1.28%)
S
81.65
B
82.04
74.89
99.54
100%
Mua
BMO Commercial Property Trust Ltd
BCPT.L
BMO Commercial Property Trust Ltd
1.90
(2.83%)
S
69.00
B
70.61
59.51
97.75
98%
Mua
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP
-0.34
(-1.24%)
S
26.91
B
27.04
20.96
37.22
100%
Mua
Black Hills Corporation
BKH
Black Hills Corporation
-0.04
(-0.07%)
S
53.33
B
53.54
46.30
73.81
100%
Mua
Beach Energy Limited
BPT.ASX
Beach Energy Limited
0.0200
(1.39%)
S
1.4628
B
1.4722
1.28
1.83
100%
Mua
BW LPG
BWLPG.OL
BW LPG
5.75
(3.57%)
S
166.65
B
167.35
65.20
174.44
99%
Mua
Computacenter PLC
CCC.L
Computacenter PLC
2.00
(0.07%)
S
2671.99
B
2686.02
1859.21
2783.82
98%
Mua
CROPENERGIES AG
CE2.DE
CROPENERGIES AG
0.07
(0.99%)
S
7.15
B
7.20
6.96
14.40
100%
Mua
CGG
CGG.PA
CGG
-0.0108
(-1.81%)
S
0.5845
B
0.5869
0.56
0.96
100%
Mua
Companhia Energetica de Minas Gerais-ADR
CIG
Companhia Energetica de Minas Gerais-ADR
0.03
(1.37%)
S
2.20
B
2.25
1.87
2.72
100%
Mua
CMS Energy Corp
CMS
CMS Energy Corp
-1.00
(-1.71%)
S
57.22
B
57.42
49.73
65.61
99%
Mua
Centrica
CNA.L
Centrica
-2.3465
(-1.55%)
S
148.5768
B
149.1234
82.48
173.39
100%
Mua
Centerpoint Energy Inc
CNP
Centerpoint Energy Inc
-0.29
(-1.01%)
S
28.50
B
28.61
25.38
31.41
100%
Mua
Coronado Global Resources Inc
CRN.ASX
Coronado Global Resources Inc
0.0499
(2.89%)
S
1.7773
B
1.7877
1.29
2.24
100%
Mua
Currys PLC
CURY.L
Currys PLC
0.96
(2.11%)
S
46.49
B
46.77
41.98
82.08
99%
Mua
Clearway Energy Inc
CWEN
Clearway Energy Inc
-0.13
(-0.52%)
S
25.04
B
25.14
18.55
35.08
100%
Mua
California Water Service Group
CWT
California Water Service Group
-0.22
(-0.41%)
S
52.70
B
52.93
45.19
65.34
99%
Mua
Dominion Energy Inc
D
Dominion Energy Inc
0.19
(0.41%)
S
46.23
B
46.39
39.10
63.84
99%
Mua
Danske Bank A/S
DANSKE.CO
Danske Bank A/S
2.25
(1.26%)
S
180.33
B
180.97
127.06
180.83
99%
Mua