271 Tìm kiếm Kết quả
Tất cả
Thị trường
Thay đổi
1 Ngày
Bán
Mua
Phạm vi 52 Tuần
Cảm tính
discoverMarketResultsList.done
Apple
AAPL
Apple
0
(0%)
S
188.99
B
189.58
143.68
199.31
99%
Mua
NVIDIA Corporation
NVDA
NVIDIA Corporation
0
(0%)
S
680.80
B
682.94
203.91
696.21
99%
Mua
Advanced Micro Devices Inc
AMD
Advanced Micro Devices Inc
0
(0%)
S
167.64
B
168.17
75.81
184.60
99%
Mua
Intel
INTC
Intel
0
(0%)
S
42.70
B
42.85
24.69
51.18
100%
Mua
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR
0
(0%)
S
119.20
B
119.58
81.09
120.76
100%
Mua
Xiaomi Corp
1810.HK
Xiaomi Corp
0
(0%)
S
12.84
B
12.90
9.85
16.89
100%
Mua
Samsung Electronics Co Ltd - GDR
SMSN.L
Samsung Electronics Co Ltd - GDR
0
(0%)
S
1400.90
B
1407.11
1101.35
1515.72
100%
Mua
Lockheed Martin Corporation
LMT
Lockheed Martin Corporation
0
(0%)
S
426.09
B
427.65
394.04
507.00
100%
Mua
Micron Technology, Inc.
MU
Micron Technology, Inc.
0
(0%)
S
84.46
B
84.73
52.69
89.89
100%
Mua
Sony Group Corp.-ADR
SONY
Sony Group Corp.-ADR
0
(0%)
S
96.75
B
97.09
80.20
100.78
100%
Mua
First Solar, Inc.
FSLR
First Solar, Inc.
0
(0%)
S
140.72
B
141.24
129.08
231.46
99%
Mua
Enphase Energy Inc.
ENPH
Enphase Energy Inc.
0
(0%)
S
100.29
B
100.66
73.38
245.63
99%
Mua
ASML Holding NV - ADR
ASML
ASML Holding NV - ADR
0
(0%)
S
903.83
B
906.78
563.06
904.15
99%
Mua
Plug Power Inc
PLUG
Plug Power Inc
0
(0%)
S
4.49
B
4.52
2.27
17.10
100%
Mua
Qualcomm Inc
QCOM
Qualcomm Inc
0
(0%)
S
143.92
B
144.38
101.32
157.66
100%
Mua
Boeing
BA
Boeing
0
(0%)
S
208.21
B
208.91
175.91
266.85
99%
Mua
Virgin Galactic Holdings Inc
SPCE
Virgin Galactic Holdings Inc
0
(0%)
S
1.78
B
1.83
1.36
6.59
100%
Mua
Rolls-Royce
RR.L
Rolls-Royce
0
(0%)
S
317.1237
B
318.1766
105.94
319.92
100%
Mua
Broadcom Inc
AVGO
Broadcom Inc
0
(0%)
S
1220.41
B
1224.82
571.20
1281.98
98%
Mua
Northrop Grumman Corp
NOC
Northrop Grumman Corp
0
(0%)
S
447.45
B
449.02
415.88
495.48
100%
Mua
Rheinmetall AG
RHM.DE
Rheinmetall AG
0
(0%)
S
333.20
B
334.40
222.07
336.99
99%
Mua
AIRBUS SE
AIR.PA
AIRBUS SE
0
(0%)
S
151.51
B
151.99
111.81
151.95
99%
Mua
Leidos Holdings Inc
LDOS
Leidos Holdings Inc
0
(0%)
S
111.92
B
112.34
76.46
112.85
98%
Mua
Teradyne Inc
TER
Teradyne Inc
0
(0%)
S
97.57
B
97.90
80.93
118.82
99%
Mua
Xinyi Solar Holdings Ltd
0968.HK
Xinyi Solar Holdings Ltd
0
(0%)
S
3.66
B
3.69
3.41
9.97
100%
Mua
Canadian Solar Inc.
CSIQ
Canadian Solar Inc.
0
(0%)
S
21.23
B
21.32
18.00
45.13
100%
Mua
ASML Holding NV
ASML.NV
ASML Holding NV
0
(0%)
S
831.75
B
834.35
533.70
837.14
99%
Mua
Garmin Ltd.
GRMN
Garmin Ltd.
0
(0%)
S
121.66
B
122.10
93.04
128.97
99%
Mua
ARM Holdings PLC
ARM
ARM Holdings PLC
0
(0%)
S
72.81
B
73.05
46.43
79.78
100%
Mua
Skyworks Solutions
SWKS
Skyworks Solutions
0
(0%)
S
102.90
B
103.23
84.92
123.47
100%
Mua
Marvell Technology Group Ltd
MRVL
Marvell Technology Group Ltd
0
(0%)
S
66.98
B
67.21
36.59
73.37
100%
Mua
Ubiquiti Inc
UI
Ubiquiti Inc
0
(0%)
S
127.48
B
128.09
102.39
288.37
99%
Mua
Canaan Inc
CAN
Canaan Inc
0
(0%)
S
1.24
B
1.29
1.11
3.53
100%
Mua
Texas Instruments Inc
TXN
Texas Instruments Inc
0
(0%)
S
158.08
B
158.57
139.25
187.80
99%
Mua
Wolfspeed Inc
WOLF
Wolfspeed Inc
0
(0%)
S
26.66
B
26.76
24.94
84.26
99%
Mua
Hewlett Packard
HPQ
Hewlett Packard
0
(0%)
S
28.24
B
28.35
25.04
33.84
99%
Mua
Arista Networks Inc
ANET
Arista Networks Inc
0
(0%)
S
264.39
B
265.39
128.74
276.42
99%
Mua
FuelCell Energy Inc
FCEL
FuelCell Energy Inc
0
(0%)
S
1.21
B
1.26
0.9604
4.11
100%
Mua
Western Digital Corporation
WDC
Western Digital Corporation
0
(0%)
S
58.31
B
58.51
31.92
60.45
99%
Mua
Analog Devices Inc
ADI
Analog Devices Inc
0
(0%)
S
189.48
B
190.07
154.71
202.12
99%
Mua
L3Harris
LHX
L3Harris
0
(0%)
S
207.30
B
208.08
160.68
218.43
100%
Mua
ON Semiconductor Corp
ON
ON Semiconductor Corp
0
(0%)
S
76.22
B
76.47
61.39
111.10
100%
Mua
Honeywell International Inc
HON
Honeywell International Inc
0
(0%)
S
193.25
B
193.89
174.63
210.43
99%
Mua