Lựa chọn của Biên tập viên

FundManagerZech, Zheng Bin
Rủi ro
67.51%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
tradefx525, Ali Malik
Rủi ro
11.93%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
big-profits, Enmanuel De Jesus Bautista Lopez
Rủi ro
18.66%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
triangulacapital, Pietari Laurila
Rủi ro
34.70%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Ilakha, Imran Lakha
Rủi ro
7.68%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ghazfx, ghazia saifoor
Rủi ro
13.09%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
VictorVatin, Viktoras Vatinas
Rủi ro
23.80%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ReturnInvest, Matej Kranjc
Rủi ro
9.97%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
lara2758, Lara Ontrup
Rủi ro
4.56%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
FundManagerZech, Zheng Bin
Rủi ro
67.51%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
tradefx525, Ali Malik
Rủi ro
11.93%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
big-profits, Enmanuel De Jesus Bautista Lopez
Rủi ro
18.66%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
triangulacapital, Pietari Laurila
Rủi ro
34.70%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Ilakha, Imran Lakha
Rủi ro
7.68%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ghazfx, ghazia saifoor
Rủi ro
13.09%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
VictorVatin, Viktoras Vatinas
Rủi ro
23.80%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ReturnInvest, Matej Kranjc
Rủi ro
9.97%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
lara2758, Lara Ontrup
Rủi ro
4.56%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
FundManagerZech, Zheng Bin
Rủi ro
67.51%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
tradefx525, Ali Malik
Rủi ro
11.93%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
big-profits, Enmanuel De Jesus Bautista Lopez
Rủi ro
18.66%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
triangulacapital, Pietari Laurila
Rủi ro
34.70%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Ilakha, Imran Lakha
Rủi ro
7.68%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ghazfx, ghazia saifoor
Rủi ro
13.09%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
VictorVatin, Viktoras Vatinas
Rủi ro
23.80%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
ReturnInvest, Matej Kranjc
Rủi ro
9.97%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
lara2758, Lara Ontrup
Rủi ro
4.56%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.

Được sao chép nhiều nhất (12 Tháng qua)

Chương trình Nhà Đầu tư Nổi tiếng
Wesley Warren Nolte
Wesl3y
Wesley Warren Nolte
4.51%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
18,880 Người Sao chép Giao dịch -2.63%
Richard Stroud
Richardstroud
Richard Stroud
8.17%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
14,938 Người Sao chép Giao dịch -1.74%
Victor Pedersen
Miyoshi
Victor Pedersen
1.54%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
12,542 Người Sao chép Giao dịch -5.21%
Ed Butler
eddyb123
Ed Butler
12.20%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
11,709 Người Sao chép Giao dịch -2.72%
Mariano Daniel Pardo
MarianoPardo
Mariano Daniel Pardo
17.19%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
9,972 Người Sao chép Giao dịch -0.9%
Xem Tất cả

Xu hướng (12 Tháng qua)

Selim Boukezouh
Selim_
Selim Boukezouh
90.14%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
282 Người Sao chép Giao dịch 1,028%
Harry Joseph White
HJGWhite
Harry Joseph White
88.10%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
170 Người Sao chép Giao dịch 2,328.57%
Tom Wintjes
TomWintjes
Tom Wintjes
76.26%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
120 Người Sao chép Giao dịch 605.88%
Virgile BURGEVIN
Virgile21B
Virgile BURGEVIN
65.17%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
9 Người Sao chép Giao dịch 12.5%
Demetris Theodoulou
Demtheo27
Demetris Theodoulou
50.26%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
19 Người Sao chép Giao dịch 90%
Klevis Voka
vision_investor
Klevis Voka
49.77%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
116 Người Sao chép Giao dịch 13.73%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Cổ phiếu Dài hạn (2 Năm trước)

Roman Hauk
Haukro
Roman Hauk
128.66%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
846 Người Sao chép Giao dịch 3.05%
Zoltán Szucs
zofesu
Zoltán Szucs
120.46%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
607 Người Sao chép Giao dịch 0.5%
Davide Perina
DavidePerina
Davide Perina
119.56%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
916 Người Sao chép Giao dịch -2.66%
Björn Bredehöft
2BSmart
Björn Bredehöft
105.98%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
610 Người Sao chép Giao dịch 3.74%
Kenneth heston Bardales
khbardales
Kenneth heston Bardales
96.60%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
5
Rủi ro
825 Người Sao chép Giao dịch -1.9%
Aaron Wee Chong En
Alderique
Aaron Wee Chong En
88.26%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
1,118 Người Sao chép Giao dịch 1.54%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Mua khống-Bán khống (12 Tháng qua)

Selim Boukezouh
Selim_
Selim Boukezouh
90.14%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
281 Người Sao chép Giao dịch 1,024%
Klevis Voka
vision_investor
Klevis Voka
49.77%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
116 Người Sao chép Giao dịch 13.73%
Yvonne Vey
YVinvest
Yvonne Vey
43.08%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
2,870 Người Sao chép Giao dịch -4.56%
Ladislav Hervay
HLadislave
Ladislav Hervay
34.94%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
143 Người Sao chép Giao dịch 48.96%
Mattia Buongiorno
BellKeeper
Mattia Buongiorno
31.58%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
389 Người Sao chép Giao dịch 0.52%
marius andersen
marwisi
marius andersen
30.54%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
116 Người Sao chép Giao dịch -6.45%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Đa Chiến lược (12 Tháng qua)

Selim Boukezouh
Selim_
Selim Boukezouh
90.14%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
282 Người Sao chép Giao dịch 1,028%
Yvonne Vey
YVinvest
Yvonne Vey
43.08%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
2,870 Người Sao chép Giao dịch -4.56%
marius andersen
marwisi
marius andersen
30.54%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
116 Người Sao chép Giao dịch -6.45%
Marius Antpöhler
Imbolex
Marius Antpöhler
23.87%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
199 Người Sao chép Giao dịch 2.58%
Mark Edward Fitzgibbon
MarkFitz
Mark Edward Fitzgibbon
20.21%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
68 Người Sao chép Giao dịch 1.49%
Enmanuel De Jesus Bautista Lopez
big-profits
Enmanuel De Jesus Bautista Lopez
18.66%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
902 Người Sao chép Giao dịch 14.47%
Xem Tất cả