Lựa chọn của Biên tập viên

hugomanenti95, Hugo Angelo Lucien Manenti
Rủi ro
97.22%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
SimoneRizzetto88, Simone Rizzetto
Rủi ro
48.70%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
bensonkuo, Jungyu Kuo
Rủi ro
28.32%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
JoeyDiekstra, Joey Diekstra
Rủi ro
48.60%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
uinci1103, Ufuk Inci
Rủi ro
35.45%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Jacksmann, Francesco Borri
Rủi ro
45.99%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Andresvicunat, Andres Vicuna
Rủi ro
45.34%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
OlenaL, Olena Levchun
Rủi ro
63.10%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
hugomanenti95, Hugo Angelo Lucien Manenti
Rủi ro
97.22%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
SimoneRizzetto88, Simone Rizzetto
Rủi ro
48.70%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
bensonkuo, Jungyu Kuo
Rủi ro
28.32%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
JoeyDiekstra, Joey Diekstra
Rủi ro
48.60%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
uinci1103, Ufuk Inci
Rủi ro
35.45%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Jacksmann, Francesco Borri
Rủi ro
45.99%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Andresvicunat, Andres Vicuna
Rủi ro
45.34%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
OlenaL, Olena Levchun
Rủi ro
63.10%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
hugomanenti95, Hugo Angelo Lucien Manenti
Rủi ro
97.22%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
SimoneRizzetto88, Simone Rizzetto
Rủi ro
48.70%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
bensonkuo, Jungyu Kuo
Rủi ro
28.32%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
JoeyDiekstra, Joey Diekstra
Rủi ro
48.60%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
uinci1103, Ufuk Inci
Rủi ro
35.45%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Jacksmann, Francesco Borri
Rủi ro
45.99%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
Andresvicunat, Andres Vicuna
Rủi ro
45.34%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.
OlenaL, Olena Levchun
Rủi ro
63.10%Lợi nhuận (12 Tháng qua)
Đây không phải là một lời khuyên đầu tư. Vốn chịu rủi ro.

Được sao chép nhiều nhất (2 Năm trước)

Chương trình Nhà Đầu tư Nổi tiếng
Heloise Greeff
rubymza
Heloise Greeff
78.21%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
5
Rủi ro
13,367 Người Sao chép Giao dịch 29.2%
Olivier Jean Andre Danvel
OlivierDanvel
Olivier Jean Andre Danvel
12.82%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
2
Rủi ro
9,056 Người Sao chép Giao dịch 2%
JS Media GmbH
Social-Investor
JS Media GmbH
48.55%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
4
Rủi ro
5,304 Người Sao chép Giao dịch 8.49%
Libor Vasa
liborvasa
Libor Vasa
68.91%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
4,015 Người Sao chép Giao dịch 6.27%
TING-WEI CHANG
CashFlowStation
TING-WEI CHANG
84.20%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
4
Rủi ro
3,682 Người Sao chép Giao dịch -5.44%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Cổ phiếu Dài hạn (2 Năm trước)

Massimiliano Schipani
massy87
Massimiliano Schipani
93.96%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
59 Người Sao chép Giao dịch 168.18%
Guillaume Serdan
Gserdan
Guillaume Serdan
90.89%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
335 Người Sao chép Giao dịch 123.33%
Ed Butler
eddyb123
Ed Butler
90.13%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
5
Rủi ro
2,881 Người Sao chép Giao dịch 92.84%
Bogdan Lubenets
iiapad0ks
Bogdan Lubenets
90.05%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
115 Người Sao chép Giao dịch -18.44%
Manuel Griguoli
Financial_man
Manuel Griguoli
89.55%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
6
Rủi ro
25 Người Sao chép Giao dịch -16.67%
Matas Ramanauskas
Mateausas
Matas Ramanauskas
83.25%
Lợi nhuận (2 Năm trước)
5
Rủi ro
71 Người Sao chép Giao dịch -14.46%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Mua khống-Bán khống (12 Tháng qua)

Alberto Poli
pino428
Alberto Poli
79.13%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
1,897 Người Sao chép Giao dịch -10.65%
George Thomson
misterg23
George Thomson
56.07%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
4,734 Người Sao chép Giao dịch 5.76%
Markus Nick
Markokbro
Markus Nick
46.78%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
408 Người Sao chép Giao dịch 1.24%
Ondrej Klecka
EventDrivenOpps
Ondrej Klecka
43.12%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
62 Người Sao chép Giao dịch 10.71%
Tommaso Brignone
Tombri2412
Tommaso Brignone
41.69%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
6
Rủi ro
20 Người Sao chép Giao dịch -13.04%
Julien LEGRAND
TillSpark
Julien LEGRAND
39.20%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
6
Rủi ro
2 Người Sao chép Giao dịch 100%
Xem Tất cả

Nhà Đầu tư Đa Chiến lược (12 Tháng qua)

Daniel Weiermaier
daniel4653
Daniel Weiermaier
33.55%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
838 Người Sao chép Giao dịch 30.33%
YAO HEW
HEWGUOYAO
YAO HEW
26.49%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
105 Người Sao chép Giao dịch 59.09%
Constantin Helmut Theodor Olk
Coolcontribution
Constantin Helmut Theodor Olk
24.58%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
3
Rủi ro
362 Người Sao chép Giao dịch 68.37%
Shamsher Malik
SherryMalik
Shamsher Malik
24.41%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
3
Rủi ro
951 Người Sao chép Giao dịch 9.18%
Владимир Елькин
ieshei
Владимир Елькин
24.29%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
5
Rủi ro
15 Người Sao chép Giao dịch 50%
ghazia saifoor
ghazfx
ghazia saifoor
23.48%
Lợi nhuận (12 Tháng qua)
4
Rủi ro
542 Người Sao chép Giao dịch 0.37%
Xem Tất cả