StocksQingling Motors Co Ltd01122.HK

01122.HK

Qingling Motors Co Ltd

1.3990 -0.0200 (-1.41%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1.3990
B
1.4110

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.3990
Trong Ngày1.4190 - 1.4290
Trong 52 Tuần1.3690 - 1.9380
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.48M
Lợi nhuận trong 1 năm-13.95%
Beta0.054
Vốn hóa Thị trường4.17B
Hệ số P/E16.54
Doanh thu5.05B
EPS0.1016
Cổ tức (Lợi suất)0.1843 (10.97%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Shuichi Hayashi, CPA
Nhân viên 3,025

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019: Doanh thu của Qingling Motors Co Ltd decreased tính đến 13.92% và có tổng là 5.36B. Thu nhập ròng decreased tính đến 26.10% đến 403.99M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.41% đến 9.05B và EPS decreased từ 0.22 đến 0.16.
01122.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
15.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.03%
Biên Hoạt động
1.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.81%
2016
2017
2018
2019
Tổng Doanh thu
5.41B
5.85B
6.22B
5.36B
Lợi nhuận Gộp
1.01B
1.06B
1.18B
962.12M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
450.87M
389.44M
368.74M
224.05M
Thu nhập Ròng
567.91M
578.61M
546.64M
403.99M

Hồ sơ

Qingling Motors Co Ltd