StocksHaitong Securities Co Ltd06837.HK

06837.HK

Haitong Securities Co Ltd

5.4151 0.0300 (0.56%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
5.4151
B
5.4349

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.4151
Trong Ngày 5.3752 - 5.4251
Trong 52 Tuần 5.0455 - 7.7900
Khối lượng Trung bình (3 tháng)8.08M
Lợi nhuận trong 1 năm-20.48%
Beta0.0699
Vốn hóa thị trường68.46B
Hệ số P/E4.43
Doanh thu60.62B
EPS1.1818
Cổ tức (Lợi suất)0.1752 (3.24%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/03/202217/05/202226/07/20225.50006.00006.50007.00007.5000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Jun Li, MBA
Nhân viên 11,631

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Haitong Securities Co Ltd increased tính đến 14.27% và có tổng là 60.62B. Thu nhập ròng increased tính đến 22.50% đến 16.57B. Tài sản ròng increased tính đến 9.08% đến 217.44B và EPS increased từ 1.02 đến 1.18.
06837.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
85.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.33%
Biên Hoạt động
56.00%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.34%
12/18
03/19
06/19
09/19
Tổng Doanh thu
9.47B
12.39B
17.72B
11.82B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.9B
4.77B
1.64B
2.24B