StocksCovestro1COV.DE

1COV.DE

Covestro

32.23 0.30 (0.94%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
32.23
B
32.30

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó32.23
Trong Ngày 31.77 - 32.58
Trong 52 Tuần 30.69 - 60.19
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.15M
Lợi nhuận trong 1 năm-42.48%
Beta0.2041
Vốn hóa thị trường6.18B
Hệ số P/E4.52
Doanh thu18.03B
EPS7.2022
Cổ tức (Lợi suất)3.4 (10.55%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Specialty
Tổng Giám đốc Điều hành Markus Steilemann, PhD
Nhân viên 17,909

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Covestro increased tính đến 48.54% và có tổng là 15.90B. Thu nhập ròng increased tính đến 256.61% đến 1.62B. Tài sản ròng increased tính đến 37.52% đến 7.77B và EPS increased từ 2.48 đến 8.37.
1COV.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
24.10%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.12%
Biên Hoạt động
11.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.74%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
4.3B
4.34B
4.68B
4.7B
Lợi nhuận Gộp
N/A
1B
1.19B
920M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
654M
426M
611M
319M
Thu nhập Ròng
472M
301M
417M
198M