StocksChina Merchants Bank3968.HK

3968.HK

China Merchants Bank

57.40 -6.14 (-9.66%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
57.40
B
57.55

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó57.40
Trong Ngày56.00 - 62.09
Trong 52 Tuần35.57 - 72.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)16.06M
Lợi nhuận trong 1 năm48.44%
Beta0.0048
Vốn hóa thị trường1.73T
Hệ số P/E13.57
Doanh thu509.66B
EPS5.0621
Cổ tức (Lợi suất)1.0736 (1.87%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/04/202122/06/202101/09/202157.5060.0062.5065.0067.5070.0072.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Hui Yu Tian
Nhân viên 90,867

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của China Merchants Bank decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 4.53% đến 110.08B. Tài sản ròng decreased tính đến 72.12% đến 802.22B và EPS increased từ 4.10 đến 4.26.
3968.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
22.45%
Biên Hoạt động
30.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.32%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
30.24B
24.43B
38.61B
35.35B