Stocks888 Holdings888.L

888.L

888 Holdings

141.37 -3.30 (-2.28%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
141.37
B
141.73

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó144.67
Trong Ngày 139.17 - 144.97
Trong 52 Tuần 138.18 - 492.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.65M
Lợi nhuận trong 1 năm-62.33%
Beta0.1797
Vốn hóa thị trường643.96M
Hệ số P/E10.74
Doanh thu711.98M
EPS0.1344
Cổ tức (Lợi suất)0.1183 (8.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/2022150.00175.00200.00225.00250.00275.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Casinos Or Gaming
Tổng Giám đốc Điều hành Itai Pazner
Nhân viên 1,764

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của 888 Holdings increased tính đến 6.66% và có tổng là 706.75M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.02 đến N/A.
888.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
61.34%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.13%
Biên Hoạt động
11.31%
Lợi nhuận trên Đầu tư
26.52%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
405.43M
439.2M
662.61M
706.75M
Lợi nhuận Gộp
286.86M
301.32M
412.68M
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
66.45M
42.72M
86.64M
N/A
Thu nhập Ròng
71.1M
32.61M
8.81M
N/A