StocksAarons IncAAN

AAN

Aarons Inc

19.00 0.25 (1.33%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
57.02
B
57.14

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.00
Trong Ngày55.25 - 58.96
Trong 52 Tuần12.99 - 67.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)851.81K
Lợi nhuận trong 1 năm-3.16%
Beta0
Vốn hóa Thị trường3.87B
Hệ số P/E86.2
Doanh thu4.19B
EPS-3.1734
Cổ tức (Lợi suất)0.15 (0.26%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/06/202004/09/202016/11/202045.0050.0055.0060.0065.0070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Steven A. Michaels, MBA, CPA
Nhân viên 12,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019: Doanh thu của Aarons Inc increased tính đến 3.10% và có tổng là 3.95B. Thu nhập ròng decreased tính đến 83.96% đến 31.47M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.33% đến 1.74B và EPS decreased từ 2.78 đến 0.46.
AAN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
40.39%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.64%
Biên Hoạt động
9.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.06%
12/19
03/20
06/20
09/20
Tổng Doanh thu
1B
1.1B
1.03B
1.05B
Lợi nhuận Gộp
436.32M
473.42M
395.56M
438.03M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
91.17M
60.28M
100.43M
144.82M
Thu nhập Ròng
-107.06M
-280.01M
68.38M
109.35M