Stocks-AAWW-Atlas Air Worlwide Holdings

AAWW Atlas Air Worlwide Holdings

102.04 -0.17 (-0.17%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó102.22
Trong Ngày 102.01 - 102.06
Trong 52 Tuần 58.62 - 102.10
Khối lượng Trung bình (3 tháng)374.58K
Lợi nhuận trong 1 năm30.45%
Beta0.7599
Vốn hóa thị trường2.9B
Hệ số P/E8.26
Doanh thu4.5B
EPS12.3802
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Air Freight Or Couriers
Tổng Giám đốc Điều hành John W. Dietrich
Nhân viên 4,056

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Atlas Air Worlwide Holdings increased tính đến 25.53% và có tổng là 4.03B. Thu nhập ròng increased tính đến 36.92% đến 493.32M. Tài sản ròng increased tính đến 24.22% đến 2.81B và EPS increased từ 13.50 đến 16.16.
AAWW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.72%
Biên Hoạt động
13.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.45%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.16B
1.04B
1.18B
1.12B
Lợi nhuận Gộp
324.69M
173.65M
186.6M
167.23M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
263.6M
117.79M
132.17M
104.95M
Thu nhập Ròng
176.74M
81.51M
88.26M
60.1M