StocksAmerisourceBergen CorpABC

ABC

AmerisourceBergen Corp

143.62 0.43 (0.30%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
143.62
B
143.94

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó143.19
Trong Ngày 142.70 - 144.26
Trong 52 Tuần 111.00 - 167.00
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.56M
Lợi nhuận trong 1 năm25.81%
Beta0.7785
Vốn hóa thị trường31.1B
Hệ số P/E18.13
Doanh thu229.67B
EPS8.1864
Cổ tức (Lợi suất)1.6 (1.11%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/01/202229/03/202209/06/2022135.00140.00145.00150.00155.00160.00165.00170.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Steven H. Collis, CPA
Nhân viên 42,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của AmerisourceBergen Corp decreased tính đến 3.20% và có tổng là 57.72B. Thu nhập ròng increased tính đến 23.55% đến 555.25M. Tài sản ròng increased tính đến 50.73% đến 906.07M và EPS increased từ 2.13 đến 2.59.
ABC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
3.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.13%
Biên Hoạt động
1.40%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-10.69%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
53.41B
58.91B
59.63B
57.72B
Lợi nhuận Gộp
1.76B
1.89B
1.88B
2.06B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
847.69M
676M
714.32M
856.55M
Thu nhập Ròng
295.45M
436.45M
449.42M
555.25M