StocksAlliance Data Systems CorpADS

ADS

Alliance Data Systems Corp

92.33 -4.14 (-4.29%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
92.33
B
92.63

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó96.47
Trong Ngày91.70 - 94.40
Trong 52 Tuần39.66 - 127.91
Khối lượng Trung bình (3 tháng)714.19K
Lợi nhuận trong 1 năm104.76%
Beta1.6484
Vốn hóa thị trường4.8B
Hệ số P/E6.77
Doanh thu4.26B
EPS14.2536
Cổ tức (Lợi suất)0.84 (0.91%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/04/202118/06/202131/08/202190.0095.00100.00105.00110.00115.00120.00125.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Data Processing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Ralph J Andretta
Nhân viên 8,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Alliance Data Systems Corp decreased tính đến 18.99% và có tổng là 4.52B. Thu nhập ròng decreased tính đến 48.48% đến 295.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 6.14% đến 1.52B và EPS decreased từ 6.10 đến 4.47.
ADS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.24%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.92%
Biên Hoạt động
37.02%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.71%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
1.05B
1.11B
1.08B
1.01B
Lợi nhuận Gộp
527.7M
486.3M
536.5M
459.2M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
291M
309M
503.1M
473.3M
Thu nhập Ròng
133.3M
93.3M
286.2M
273.5M