StocksAvangrid IncAGR.US

AGR.US

Avangrid Inc

45.34 0.26 (0.57%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
45.34
B
45.51

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó45.09
Trong Ngày45.07 - 45.51
Trong 52 Tuần42.97 - 55.33
Khối lượng Trung bình (3 tháng)554.58K
Lợi nhuận trong 1 năm-0.53%
Beta0.6994
Vốn hóa thị trường17.46B
Hệ số P/E20.66
Doanh thu7.6B
EPS2.1829
Cổ tức (Lợi suất)1.76 (3.88%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202125/10/202106/01/202246.0048.0050.0052.0054.0056.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Dennis Victor Arriola, MBA
Nhân viên 7,031

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Avangrid Inc increased tính đến 1.62% và có tổng là 6.33B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.17% đến 539.00M. Tài sản ròng increased tính đến 1.85% đến 15.83B và EPS decreased từ 2.16 đến 1.88.
AGR.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.88%
Biên Hoạt động
23.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.51%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.67B
2.35B
1.72B
1.85B
Lợi nhuận Gộp
369M
964M
550M
550M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
219M
794M
395M
395M
Thu nhập Ròng
152M
321M
84M
104M