ETF-AOA-iShares Core Aggressive Allocation ETF

AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF

61.11 -0.17 (-0.28%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó61.29
Trong Ngày 60.78 - 61.34
Trong 52 Tuần 53.79 - 73.27
Lợi nhuận trong 1 năm-15.68%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC