Stocks-AOX.DE-alstria office REIT-AG

AOX.DE alstria office REIT-AG

3.595 0 (0%)
Giao dịch

alstria office REIT-AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
661.57M
Phạm vi trong ngày
3.595
-
3.709
Phạm vi 52 tuần
3.190
-
7.920
Khối lượng (3 tháng)
18.37K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-3.78
Doanh thu
228.53M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 51 
59
Môi trường
61
Xã hội
72
Quản trị

Mọi người cũng đã mua