StocksAthenex IncATNX

ATNX

Athenex Inc

0.2694 0.0015 (0.56%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
0.2500
B
0.3000

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.2694
Trong Ngày 0.2313 - 0.2628
Trong 52 Tuần 0.2049 - 2.97
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.91M
Lợi nhuận trong 1 năm-91.49%
Beta1.2521
Vốn hóa thị trường42.32M
Hệ số P/E
Doanh thu118.47M
EPS-1.7262
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/20220.40000.60000.80001.00001.2000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Yiu Nam Lau, MD
Nhân viên 666

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Athenex Inc decreased tính đến 16.77% và có tổng là 120.18M. Thu nhập ròng decreased tính đến 30.90% đến -194.31M. Tài sản ròng decreased tính đến 79.16% đến 34.45M và EPS decreased từ -1.72 đến -1.92.
ATNX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.73%
Biên Lợi nhuận Ròng
-171.42%
Biên Hoạt động
-88.58%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-84.34%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
32.3M
24.94M
29.72M
31.52M
Lợi nhuận Gộp
6.65M
4.24M
6.43M
8.42M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-33.87M
-27.4M
-22.42M
-21.84M
Thu nhập Ròng
-36.74M
-101.86M
-30.47M
-24.03M