Stocks-ATST.L-Alliance Trust PLC

ATST.L Alliance Trust PLC

1160.26 0 (0%)
Giao dịch

Alliance Trust PLC giá

2.65% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
3.19B
Phạm vi trong ngày
1152.27
-
1164.25
Phạm vi 52 tuần
915.62
-
1164.25
Khối lượng (3 tháng)
260.63K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.34
Doanh thu
808.87M
Thảo luận Hàng đầu
MarketUpdates
Báo cáo thu nhập Q3 2023 của $ATST.L (Alliance Trust PLC) dự kiến sẽ được phát hành
7
T3
Báo cáo
Q3, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
Thông báo cho tôi
ATST.L
ATST.L
Alliance Trust PLC
1160.26
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
$ATST.L (Alliance Trust PLC) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q1 2023 của $ATST.L (Alliance Trust PLC) dự kiến sẽ được phát hành
28
T7
Báo cáo
Q1, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
ATST.L
ATST.L
Alliance Trust PLC
1160.26
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$ATST.L (Alliance Trust PLC) Q1 2023 earnings report is expected to be released Dịch
undefined logo
ATST.L
Alliance Trust PLC
1160.26
0 (0.00%)
Giao dịch
MarketUpdates
$ATST.L (Alliance Trust PLC) Q1 2023 earnings report is expected to be released Dịch

Sự Kiện Sắp Tới

7
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 47 
50
Môi trường
51
Xã hội
67
Quản trị

Mọi người cũng đã mua