StocksActivision Blizzard, Inc.ATVI

ATVI

Activision Blizzard, Inc.

79.12 -0.85 (-1.06%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
79.02
B
79.20

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó79.12
Trong Ngày78.94 - 80.50
Trong 52 Tuần56.36 - 104.39
Khối lượng Trung bình (3 tháng)15.4M
Lợi nhuận trong 1 năm-14.34%
Beta0.6961
Vốn hóa thị trường61.64B
Hệ số P/E23.43
Doanh thu9.06B
EPS3.3767
Cổ tức (Lợi suất)0.47 (0.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202125/10/202105/01/202260.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Recreational Products
Tổng Giám đốc Điều hành Robert A. Kotick
Nhân viên 9,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Activision Blizzard, Inc. increased tính đến 24.66% và có tổng là 8.09B. Thu nhập ròng increased tính đến 46.17% đến 2.20B. Tài sản ròng increased tính đến 17.43% đến 15.04B và EPS increased từ 1.95 đến 2.82.
ATVI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
72.61%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.75%
Biên Hoạt động
36.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.08%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.42B
2.28B
2.3B
2.07B
Lợi nhuận Gộp
1.6B
1.7B
1.74B
1.54B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
659M
825M
972M
827M
Thu nhập Ròng
508M
619M
876M
639M