Stocks-AVV.L-AVEVA Group PLC

AVV.L AVEVA Group PLC

3180.22 1.00 (0.03%)
Đầu tư
0.09% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
9.61B
Phạm vi trong ngày
3173.23
-
3182.22
Phạm vi 52 tuần
1855.33
-
3481.86
Khối lượng (3 tháng)
1.03M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
249.93
Doanh thu
1.26B

Tin tức mới nhất về AVEVA Group PLC

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Giới thiệu về AVEVA Group PLC

Tập đoàn AVEVA là một công ty phần mềm kỹ thuật và công nghiệp, cung cấp các giải pháp hiệu suất tài sản, dịch vụ quản lý hoạt động, ứng dụng kiểm soát và nhiều dịch vụ khác. AVEVA hoạt động tại 80 địa điểm ở hơn 40 quốc gia, kết nối trên 20 tỷ điểm thiết bị, thực hiện hơn 4,4 nghìn tỷ giao dịch công nghiệp hàng ngày và lưu trữ hơn 12 petabyte dữ liệu hàng năm. Công ty phục vụ hơn 16.000 khách hàng và cấp hai triệu giấy phép phần mềm tại hơn 100.000 trang web ở 130 quốc gia. Năm 2018, AVEVA Group đã báo cáo doanh thu 704,6 triệu GBP. Hãy tìm hiểu thêm về công cụ này và mua cổ phiếu AVV.L.
6.4K
Nhân viên
GB
Trụ sở
1994
Thành lập
Peter Herweck, MBA
CEO
Show More

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
43
Thấp
Ngành 
Trung bình 47 
39
Môi trường
64
Xã hội
33
Quản trị

Mọi người cũng đã mua