Stocks-AVYA-Avaya Holdings Corp

AVYA Avaya Holdings Corp

0.2533 -0.0220 (-7.99%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.2753
Trong Ngày 0.2458 - 0.2876
Trong 52 Tuần 0.1050 - 14.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)14.75M
Lợi nhuận trong 1 năm-98.28%
Beta1.5698
Vốn hóa thị trường23.91M
Hệ số P/E-0.02
Doanh thu2.77B
EPS-17.0155
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.731/08/202210/11/202225/01/20230.50001.00001.50002.00002.5000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Alan B. Masarek, MBA
Nhân viên 8,063

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Avaya Holdings Corp increased tính đến 3.48% và có tổng là 2.97B. Thu nhập ròng increased tính đến 98.09% đến -13.00M. Tài sản ròng increased tính đến 66.10% đến 392.00M và EPS increased từ -7.45 đến -0.20.
AVYA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
45.37%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.37%
Biên Hoạt động
0.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.95%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
760M
713M
716M
577M
Lợi nhuận Gộp
375M
329M
331M
220M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
46M
6M
26M
-69M
Thu nhập Ròng
6M
-66M
-1M
-1.41B