StocksAzul SAAZUL

AZUL

Azul SA

9.71 1.02 (11.72%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
9.71
B
9.75

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó9.71
Trong Ngày 8.97 - 9.86
Trong 52 Tuần 6.11 - 22.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.68M
Lợi nhuận trong 1 năm-53.47%
Beta2.516
Vốn hóa thị trường1.09B
Hệ số P/E4.21
Doanh thu2.59B
EPS-4.432
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/03/202213/05/202226/07/20227.5010.0012.5015.0017.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Airlines
Tổng Giám đốc Điều hành John Peter Rodgerson
Nhân viên 12,485

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Azul SA increased tính đến 66.01% và có tổng là 1.85B. Thu nhập ròng increased tính đến 57.94% đến -883.53M. Tài sản ròng decreased tính đến 20.83% đến -3.29B và EPS decreased từ -6.14 đến -7.94.
AZUL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
-50.42%
Biên Hoạt động
4.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-130.63%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
519.64M
667.62M
610.93M
796.52M
Lợi nhuận Gộp
64.32M
227.35M
136.94M
187.2M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
27.13M
169.26M
84.49M
27.68M
Thu nhập Ròng
-419.93M
-169.28M
508.72M
-532.65M