StocksMETRO AGB4B.DE

B4B.DE

METRO AG

7.18 -0.38 (-5.08%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
7.18
B
7.20

B4B.DE Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký