StocksMETRO AGB4B.DE

B4B.DE

METRO AG

7.60 -0.19 (-2.38%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch