StocksBallys CorporationBALY

BALY

Ballys Corporation

28.07 -1.29 (-4.38%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
28.07
B
28.21

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó29.36
Trong Ngày27.73 - 29.20
Trong 52 Tuần27.73 - 75.92
Khối lượng Trung bình (3 tháng)589.76K
Lợi nhuận trong 1 năm-44.56%
Beta1.6298
Vốn hóa thị trường1.6B
Hệ số P/E20.71
Doanh thu892.87M
EPS1.418
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202120/10/202103/01/202230.0035.0040.0045.0050.0055.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Casinos Or Gaming
Tổng Giám đốc Điều hành Lee Fenton
Nhân viên 5,455

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Ballys Corporation decreased tính đến 28.80% và có tổng là 372.79M. Thu nhập ròng decreased tính đến 109.95% đến -5.49M. Tài sản ròng increased tính đến 54.48% đến 326.60M và EPS decreased từ 1.46 đến -0.18.
BALY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
56.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.94%
Biên Hoạt động
12.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.84%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
118.1M
192.27M
267.73M
314.78M
Lợi nhuận Gộp
64.93M
113.07M
152.14M
170.15M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
5.01M
32.57M
50.92M
27.25M
Thu nhập Ròng
20.22M
-10.71M
68.94M
-14.75M