StocksBarry Callebaut AGBARN.ZU

BARN.ZU

Barry Callebaut AG

2126.08 27.97 (1.33%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2126.08
B
2133.92

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2098.11
Trong Ngày 2084.12 - 2128.08
Trong 52 Tuần 2004.19 - 2377.86
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.06K
Lợi nhuận trong 1 năm-7.96%
Beta0.0603
Vốn hóa thị trường11.53B
Hệ số P/E28.6
Doanh thu7.76B
EPS73.5718
Cổ tức (Lợi suất)28 (1.32%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Specialty Or Candy
Tổng Giám đốc Điều hành Peter Boone, PhD
Nhân viên 12,783

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2021: Doanh thu của Barry Callebaut AG increased tính đến 4.56% và có tổng là 7.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 23.44% đến 384.50M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 57.46 đến N/A.
BARN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.85%
Biên Hoạt động
7.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.65%
02/12
05/12
08/12
11/12
Tổng Doanh thu
0
1.12B
1.24B
1.25B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
0
N/A
Thu nhập Ròng
0
N/A
N/A
N/A