StocksBed Bath & Beyond IncBBBY

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc

4.71 -0.26 (-5.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
4.67
B
4.70

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.71
Trong Ngày 4.39 - 5.01
Trong 52 Tuần 4.39 - 31.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.88M
Lợi nhuận trong 1 năm-84.54%
Beta1.3831
Vốn hóa thị trường558.92M
Hệ số P/E22.37
Doanh thu7.87B
EPS-5.7643
Cổ tức (Lợi suất)0.68 (14.44%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/20225.0010.0015.0020.0025.0030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Mark J. Tritton
Nhân viên 32,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 28/2/2022: Doanh thu của Bed Bath & Beyond Inc decreased tính đến 14.79% và có tổng là 7.87B. Thu nhập ròng decreased tính đến 271.17% đến -559.62M. Tài sản ròng decreased tính đến 86.36% đến 174.15M và EPS decreased từ -1.24 đến -5.64.
BBBY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.39%
Biên Hoạt động
-1.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-5.73%
08/21
11/21
02/22
05/22
Tổng Doanh thu
1.98B
1.88B
2.05B
1.46B
Lợi nhuận Gộp
601.07M
668.92M
579.81M
349.31M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-51.9M
-29.03M
-102.8M
-288.2M
Thu nhập Ròng
-73.22M
-276.43M
-159.11M
-357.67M