StocksBed Bath & Beyond IncBBBY

BBBY

Bed Bath & Beyond Inc

26.39 1.18 (4.68%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
26.39
B
26.44

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó25.21
Trong Ngày24.78 - 26.67
Trong 52 Tuần4.43 - 53.85
Khối lượng Trung bình (3 tháng)10.73M
Lợi nhuận trong 1 năm482.34%
Beta1.1451
Vốn hóa Thị trường2.76B
Hệ số P/E7.92
Doanh thu9.23B
EPS-1.2262
Cổ tức (Lợi suất)0.68 (2.70%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Mark J. Tritton
Nhân viên 55,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/8/2020, doanh thu của Bed Bath & Beyond Inc increased tính đến 105.59% và có tổng là 2.69B. Thu nhập ròng increased tính đến 172.08% đến 217.90M. Tài sản ròng increased tính đến 16.15% đến 1.70B và EPS increased từ -2.44 đến 1.75.
BBBY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.76%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.15%
Biên Hoạt động
-0.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.39%
11/19
02/20
05/20
08/20
Tổng Doanh thu
2.76B
3.11B
1.31B
2.69B
Lợi nhuận Gộp
913.19M
1.01B
347.84M
987.41M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-18.26M
27.92M
-328.25M
117.74M
Thu nhập Ròng
-38.55M
-65.41M
-302.29M
217.9M