StocksBG GroupBG.L

BG.L

BG Group

1061.23 1061.23 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1061.23
B
1064.78

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0
Trong Ngày1033.76 - 1061.23
Trong 52 Tuần -
Khối lượng Trung bình (3 tháng)N/A
Lợi nhuận trong 1 năm0%
Beta
Vốn hóa Thị trườngN/A
Hệ số P/E
Doanh thu10.57B
EPS0.4471
Cổ tức (Lợi suất)0.1874 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Huibert Vigeveno
Nhân viên 0

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2015, doanh thu của BG Group increased tính đến 3.80% và có tổng là 2.78B. Thu nhập ròng increased tính đến 70.68% đến -19.12M. Tài sản ròng increased tính đến 3.72% đến 20.19B và EPS increased từ -0.02 đến -0.01.
BG.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.89%
Biên Lợi nhuận Ròng
N/A
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
N/A
03/15
06/15
09/15
12/15
Tổng Doanh thu
2.52B
2.58B
2.68B
2.78B
Lợi nhuận Gộp
469.75M
365.45M
219.56M
202.43M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
469.75M
365.45M
219.56M
202.43M
Thu nhập Ròng
153.94M
1.45B
-65.22M
-19.12M